donderdag 18 augustus 2022 04:49
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw
Door: NU.cw
|
20 december 2021

De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) mag de goudvoorraad van het Land Curaçao niet verkopen. Dat heeft de ministerraad recent besloten op voorstel van minister van Financiën, Javier Silvania (MFK). Dit laat Silvania op Facebook weten.

De CBCS voert het beheer over de officiële reserves. Dat wil zeggen de deviezen en het goud. Het beheer wordt regelmatig beoordeeld op de mogelijkheden om de effectiviteit hiervan verder te optimaliseren. In april jongstleden heeft het Internationaal Monetair Fond (IMF) de CBCS geholpen bij de evaluatie van het beheer. Een van de aanbevelingen was om minder goud in voorraad te hebben.

De CBCS heeft ten opzichte van andere in omvang vergelijkbare centrale banken een veel groter aandeel goud in de officiële reserves. De huidige waarde van de goudvoorraad bedraagt 1,3 miljard gulden en beslaat ruim een kwart van alle activa.

Volgens de CBCS fungeert de goudreserve als een ultieme buffer in gevallen van een grote externe schok op de economieën van Curaçao en Sint Maarten met een snelle afname van de deviezenreserves tot gevolg. De goudreserve kan in het geval van een dergelijke uitzonderlijke betalingsbalanscrisis garant staan voor het aantrekken van deviezen door de centrale bank om de noodzakelijke importen te kunnen blijven financieren.

In principe heeft de minister van Financiën geen bevoegdheden met betrekking tot bet beheer van de officiële reserves door de centrale bank. Omdat beide partijen belang hechten aan een zorgvuldige communicatie en onnodige onrust willen voorkomen, wordt er onderling afgestemd.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

magnifiercross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram