woensdag 21 februari 2024
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw

De Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) conferentie, die onlangs op Curaçao heeft plaatsgevonden, herinnerde de deelnemers eraan dat natuur ‘big business’ is. Veel mensen zijn zich echter niet bewust van de verschillende manieren waarop de hulpbronnen van de natuur kunnen worden ingezet om duurzame economische groei te creëren. Een van de doelstellingen van DCNA is om mensen bewust te maken van het economisch potentieel van de natuur.

Dat meldt DCNA in een persbericht. Volgens Hellen van der Wal, voorzitter van DCNA, is de unieke biodiversiteit die we in de Dutch Cariben hebben een trekpleister voor toeristen. Hoewel de natuur kansen biedt voor aanzienlijke economische groei, vindt DCNA dat die groei niet ten koste mag gaan van de natuurlijke rijkdommen. Om de unieke biodiversiteit te beschermen, moeten de eilanden in de Dutch Cariben duurzame ontwikkeling integreren in beleid en lange termijnplannen. Om dit te bereiken moet de natuur het uitgangspunt zijn bij besluitvorming en bij het maken van strategische plannen.

Tijdens de recente conferentie op Curaçao heeft het bestuur van DCNA wederom toegezegd zich nog meer in te zullen spannen om het bewustzijn van de economische waarde van de natuur te vergroten, met name onder de regeringen van de Caribische eilanden in het Koninkrijk. DCNA zal ook de volgende generatie blijven betrekken bij discussies over natuurbehoud. De bijdrage van jongeren is van grote waarde en daarom heeft DCNA een structureel programma voor jongeren opgezet.

DCNA zal ook wetenschappelijk onderzoek blijven aanmoedigen en faciliteren. Dit soort onderzoek is nodig om de toekomst, die bepaald gaat worden door uitdagingen en crises als gevolg van klimaatverandering, aan te kunnen.

Nauwe samenwerking tussen de zes eilanden van de Dutch Cariben is hierbij van belang. Van der Wal: “Met de belangrijke veranderingen die we doorvoeren in onze bestuursstructuur, rusten we onszelf uit om onze nationale parkbeheerorganisaties beter van dienst te zijn bij hun taak om de natuur te behouden en het bewustzijn te vergroten. We willen ook overheden effectiever informeren en zullen daarom blijven werken aan het versterken van onze relatie en samenwerking met de respectievelijke overheden.”