vrijdag 21 januari 2022 17:43
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw
Door: NU.cw
13 december 2021

De belastingopbrengsten zijn in het derde kwartaal van dit jaar fors gestegen. Curaçao heeft in het derde kwartaal 341 miljoen gulden aan belastingopbrengsten binnengehaald. Ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2019 komen de gerealiseerde belastingbaten in het derde kwartaal van 2021 uit op circa 95 procent.

Dat blijkt uit de reactie van het College financieel toezicht (Cft) op de derde uitvoeringsrapportage van Curaçao over 2021 dat onlangs is gepubliceerd.

De belastingbaten in het derde kwartaal tonen een opmerkelijke stijging ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2020. De stijging is het gevolg van de na juni, door de opleving van het toerisme, ingezette economische groei. Daarnaast schrijft Curaçao de toename toe aan de effecten van het project ‘verhoging belastinginkomsten’ en van de kwijtscheldingsregeling.

Om meer inzicht te krijgen in de effecten van het economisch herstel versus de effecten van de invorderingsacties van de belastingdienst op de toename van de belastingbaten vraagt Cft-voorzitter Raymond Gradus het ministerie van Financiën om een (globale) uitsplitsing te maken van de belastingbaten naar aanslagjaar.

De ontvangsten aan bijzondere invoerrechten op benzine, een bedrag van 31 miljoen gulden, zijn nog niet in de baten verantwoord, vanwege een wijziging in de verwerking van de aangifte. Deze verantwoording in de baten zal pas aan het einde van het jaar plaatsvinden. Ditzelfde geldt voor de geïnde afvalstoffenbelasting door nutsbedrijf Aqualectra.

De andere inkomsten blijven met een realisatie van 37 procent ver achter bij de prognose. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het achterblijven van de baten uit erfpachten, het uitblijven van de rentebaten voor uitgeleende gelden, het achterblijven van de opbrengsten van de license fee, en het nog niet hebben doorgevoerd van de voorgenomen tariefsverhogingen voor overheidsdiensten.

Het voorlopige tekort tot en met het derde kwartaal bedraagt 310 miljoen gulden.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

magnifier linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram