vrijdag 15 september 2023 11:47
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw
Door: NU.cw
|
16 november 2021

De Eilandsraad van Saba heeft vorige week een brief gestuurd naar het ministerie van Justitie en Veiligheid in Den Haag met de vraag om de regelgeving op het gebied van het softdrugsbeleid van Caribisch Nederland en de rest van Nederland met elkaar af te stemmen. De huidige wet op Saba, Bonaire en Sint Eustatius werd ingesteld in de jaren zestig. Volgens het Openbaar Lichaam Saba is de wet tot op heden nooit gemoderniseerd.

De oude wet zorgt voor hogere straffen voor softdrugs op de drie eilanden dan in Nederland. In tegenstelling tot Nederland laten de wet en de bijbehorende richtlijnen die gelden voor Caribisch Nederland geen ruimte voor gedoogbeleid ten aanzien van de teelt en verkoop van hennep en wiet.

Inwoners die thuis softdrugs kweekten gingen ervan uit dat voor hen hetzelfde beleid, wet- en regelgeving zou gelden nadat het eiland in 2010 deel uitmaakte van Nederland. “Hierdoor zijn er vreemde situaties ontstaan, zoals planten die in beslag werden genomen en mensen die vervolgd werden. Terwijl de inwoners dachten dat het net zoals in Nederland gedoogd werd”, schrijft het Openbaar Lichaam.

“De meningen lijken verdeeld te zijn in onze gemeenschap. Sommige bewoners zijn voorstander van een beleid van tolerantie of zelfs legalisering van hennep en wiet, terwijl anderen dat niet zijn. Ons verzoek aan u is dat uw ministerie een verkenning doet naar de mogelijkheid tot verdere afstemming van het softdrugsbeleid en de regelgeving tussen de eilanden en de rest van Nederland.”, staat in de brief.

De Eilandsraad stelt voor om de verkenning op kleine schaal te houden, gezien de beperkte omvang van de eilanden. De brief aan het ministerie is afgelopen woensdag goedgekeurd tijdens een vergadering van de eilandsraad van Saba.

-- Advertentie --
magnifiercross
error: Alert: Inhoudselectie is uitgeschakeld!!!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram