woensdag 1 december 2021 23:44
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw
Door: NU.cw
8 november 2021

De afgelopen dagen vond er een tripartite overleg plaats tussen Curaçao, Aruba en Sint Maarten. Premiers Gilmar 'Pik' Pisas, Eveyln Wever-Croes en Silveria Jacobs zijn aanwezig tijdens de persconferentie en zullen de uitkomsten van het overleg bekendmaken.

De persconferentie begint om 16.45 uur en de Nederlandse vertaling is te volgen via dit liveblog.

We vertalen van minuut tot minuut, dus ververs je browser regelmatig voor de laatste updates. Het laatste nieuws vind je bovenaan. Door de snelheid van het vertalen, kunnen er spelfouten in dit Liveblog zitten, onze excuses daarvoor.

 • [17:51] De persconferentie wordt afgesloten. Hartelijk dank voor je aandacht voor dit Liveblog. Graag tot een volgende keer.
 • [17:50] Op ambtelijk niveau wordt nu gesproken over de Coho. Ook bestuurlijk is dat nodig, Wanneer de Coho echt van kracht wordt is onduidelijk, aldus Wever-Croes. Jacobs zegt dat het goed is dat de 3 landen op dezelfde lijn zitten. Ze wil graag doorgaan op deze manier en de weg is nog niet ten einde. Volgens Pisas moet worden gewacht op de Nota van Wijziging. Er is op veel punten overeenstemming met Nederland. Als de Nota van Wijziging is afgerond dan kan deze naar de Rijksministerraad. Pisas wacht de onderhandelingen af om vervolgens over te gaan naar politiek niveau.
 • [17:47] Jacobs zegt dat het delen van overeenkomsten en verschillen de grootste opbrengst is van de triparte. Samen oplossingen zoeken en meer samenwerking. Wever-Croes zegt dat het gevoel niet alleen te staan de belangrijkste uitkomst is van het tripartite. Herstel is nu het belangrijkst. En daar hebben we elkaar voor nodig. Pisas zegt dat we samen meer voor elkaar krijgen.
 • [17:41] Jacobs zegt dat het voedselprogramma gestopt is op St Maarten.Ze hoopt dat hier geen extra geld nodig is en ze binnen het budget kunnen blijven. Pisas zegt dat op Curacao er banen gecreëerd moeten worden. In de horeca zijn tekorten. Wever-Croes zegt dat ook op Aruba er te weinig personeel in de horeca beschikbaar is.
 • [17:37] Wever-Croes zegt dat er nauwelijks over de geschillenregeleling is gesproken. Inhoudelijk is er dus niet over gesproken.
 • [17:36] Of er virtueel of echt live maandelijks vergaderd gaat worden weet Wever-Croes niet.
 • [17:35] Pisas zegt dat de situatie omtrent toestroom van vluchteling problematisch is. Wat Landspakket betreft zijn daar ook afspraken over gemaakt. Volgens Pisas is er niet diep ingegaan op de problematiek van Venezolaanse vluchtelingen. Hij hoopt in een volgende vergadering hier meer over te spreken.
 • [17:32] Pisas roept op tot meer samenwerking.
 • [17:32] Jacobs zegt dat de samenwerking met Curacao en Aruba de landen meer kracht geeft in de onderhandeling met Nederland. Er kan sterkter onderhandeld worden. Wever-Croes zegt naar een regionale samenwerking uit te kijken. Eilanden die voor dezelfde uitdagingen staan. Wat kunnen we uit de samenwerking halen en wat voor vooruitgang kan zorgen. Hoe kunnen we bijvoorbeeld sneller ingang krijgen bij organisaties.Ook met Amerika als handelspartner. De benadering van het Landspakket is meer duidelijkheid over hoe het in elkaar steekt op de buurlanden. Volgens Wever-Croes zegt dat het niet altijd zal lukken dezelfde koers te varen. Er kan niet verwacht worden dat de landen altijd gezamenlijk optrekken. Wat normering topinkomens, uitvoering Landspakket en Coho zal dit zeker gebeuren.
 • [17:26] Jacobs zegt dat er meer samenwerking nodig is om te werken aan wetgeving. Voor wat betreft technische bijstand meer een beroep te doen op Nederland.
 • [17:24] Concreet is afgesproken tussen de drie landen dat er maandelijks overlegd zal gaan worden, zoals nu gedaan is. Over de terugbetaling van de lening is ook gesproken. Pisas zegt dat voor wat betreft het Landspakket is afgesproken om juristen hier gezamenlijk aan te laten werken.
 • [17:22] Pisas heeft volgens Wever-Croes aangegeven dat er gesneden moet worden in de gezondheidskosten.
 • [17:22] Wever-Croes zegt dat er naast verschillen ook veel overeenkomsten zijn. Er worden voorwaarden gesteld aan de liquiditeitssteun. Over de normering topinkomens is ook gesproken en er zijn verschillen in aanpak tussen de eilanden. Ook kosten van de gezondheidszorg is over gesproken. Wat heeft gewerkt op Curacao en St Maarten is belangrijk voor Wever-Croes om dat te kunnen meenemen in toekomstig beleid op Aruba.
 • [17:18] Volgens Jacobs trekt ook het toerisme op St Maarten weer aan. Er zijn veranderingen gekomen in het toelaten van toeristen, ook voor wat betreft gevaccineerden.
 • [17:17] Pisas zegt dat de hotelbezetting op Curaçao er goed voor staat. Van 85% tot soms 100%. De bevolking is gedisciplineerd en houdt zich over het algemeen goed aan de regels. Het aantal besmettingen is aanzienlijk naar beneden gegaan.
 • [17:15] De vragenronde van de pers begint. Pisas zegt dat er verschillen zijn tussen de landen. Op 17 november wordt een prognose gemaakt voor wat betreft de financiele situatie van het eiland.
 • [17:11] de verschillende worden volgens Jacobs omarmd. Samen zijn we sterker en komen we veel verder, aldus Jacobs.
 • [17:10] Jacobs van St Maarten zegt dat de technische support de meeste gesprekken heeft gevoerd. Duidelijk is geworden dat de efficiency van de eilanden verbeterd moet worden. St Maarten is naast Covid-19 extra getroffen door de nasleep van de orkaan.
 • [17:08] Er is tijdens de gesprekken ook gesproken over de subsidies die verstrekt zijn aan de verschillende landen. Pisas wil het kort houden om gelegenheid te geven aan de pers om vragen te stellen.
 • [17:07] Pisas zegt jaloers te zijn op het herstel van de Arubaanse economie. Het geeft hem extra motivatie om ook op Curaçao extra hard aan het werk te maken. Pisas zegt dat duidelijk is geworden dat ook Curaçao met tekorten te maken heeft. Volgens het Cft 1.3 miljard gulden.
 • [17:05] Gilmar Pisas zegt dat de coronapandemie het contact tussen de eiland in de weg stond de afgelopen tijd, maar dat met dit tripartite dat hersteld is. Er is veel informatie uitgewisseld over onder andere de liquiditeitspositie van de eilanden. Duidelijk is geworden dat alle eiland te kampen hebben met een tekort aan horecapersoneel.
 • [17:03] Wever-Croes vertelt dat er een opleving in het toerisme te zien is. Er is over verschillende onderwerpen gesproken. Ze dankt dat de 3 premiers en noemt de gesprekken waardevol. De verbondheid tussen de eilanden wordt hierdoor versterkt. Het was een intensieve dag, maar de energie is nieuw leven ingeblazen.
 • [17:01] De drie premiers van de eiland worden aangekondigd. Evelyn Wever-Croes bijt het spits af. Ze heet Jacobs en Pisas welkom. Ook de ministers van Financiën waren aanwezig, behalve die van Aruba.
 • [16:59] De persconferentie wordt wederom aangekondigd. In een filmpje van de Arubaanse overheid worden alle ministers voorgesteld.
 • [16:55] We zijn in afwachting van de persconferentie.
 • [16:50] Tijdens het wachten op verbinding met Aruba wordt een video getoond.
 • [16:48] Er wordt gewacht op verbinding. De afdeling communicatie vertelt in de tussentijd dat er vandaag een bezoek werd gebracht aan de Arubaanse gouverneur Alfonso Boekhoudt.
 • [16:45] De persconferentie begint over 2 minuten.
 • De persconferentie begint om 16.45 uur.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

magnifier linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram