maandag 15 april 2024
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw

De afgelopen dagen vond er een tripartite overleg plaats tussen Curaçao, Aruba en Sint Maarten. Premiers Gilmar ‘Pik’ Pisas, Eveyln Wever-Croes en Silveria Jacobs spraken over verschillende onderwerpen tijdens de bijeenkomst. Zowel Pisas als Wever-Croes en Jacobs legden de nadruk op de goede band tussen de eilanden.

Volgens Wever-croes is er een opleving in de toeristische sector te zien in Aruba. De premier bedankt Pisas en Jacobs en noemt de gesprekken zeer waardevol. “De verbondenheid tussen de eilanden wordt hierdoor versterkt”, benadrukt Wever-Croes. Pisas voegt daar aan toe dat de coronapandemie het contact tussen de eilanden in de weg heeft gestaan, maar dat dit met het overleg is hersteld.

Tijdens het overleg kwam naar voren dat alle drie de eilanden kampen met een tekort aan horecapersoneel. Pisas laat weten jaloers te zijn op het herstel van de Arubaanse economie. Volgens het College financieel toezicht (Cft) lopen de tekorten van Curaçao op tot 1.3 miljard gulden. De premiers hebben gesproken over de subsidies die verstrekt zijn aan de verschillende eilanden. Ook de kosten van de gezondheidszorg kwamen aan bod. Op 17 november zal er een prognose gemaakt worden van de financiële situatie op Curaçao.

Daarnaast ligt volgens Silveria Jacobs de nadruk ook op technische support en infrastructuur. Sint Maarten heeft naast de pandemie ook te maken met de nasleep van een orkaan. De premier van Sint Maarten benadrukt opnieuw het belang van een goede samenwerking. “Samen zijn we sterker en komen we veel verder”, aldus Jacobs.

De drie eilanden hebben concrete afspraken gemaakt om maandelijks een overleg te plannen. Of deze vergaderingen virtueel plaats zullen vinden of dat de premiers elkaar daadwerkelijk zullen ontmoeten is nog niet duidelijk.