zondag 25 februari 2024
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw

De economie van Aruba herstelt voorspoedig. Dat meldt het College Aruba Financieel Toezicht (CAft). Het is volgens het college echter noodzakelijk dat het eiland zo snel mogelijk maatregelen treft om in 2022 een begrotingsevenwicht te realiseren.

Zodra de ontwerpbegroting voor 2022 rond is, kan in de jaren daaropvolgend gestart worden met de aflossing van de overheidsschuld, die voor de coronacrisis al heel hoog was. De ontwerpbegroting 2022 had volgens de Staatsregeling van Aruba op 1 september moeten worden aangeboden aan de Staten.

Het CAft benadrukt het belang van het zo snel mogelijk vaststellen van een begroting. Met het herstel van het toerisme trekt ook de economie weer aan. Het aantal mensen en bedrijven dat een beroep doet op de steunmaatregelen neemt af. Het CAft gaat daarom uit van een beëindiging van deze maatregelen in het vierde kwartaal van 2021.

Het college roept de regering op om in de ontwerpbegroting een meerjarenplanning op te nemen en inzichtelijk te maken wat de hervormingen zullen gaan opleveren. Aruba moet zo snel als mogelijk een overschot te realiseren, omdat dit de enige manier is om de nominale schuld en de daarmee samenhangende rentelasten te verlagen, concludeert het CAft.

Bron: College Aruba Financieel Toezicht