woensdag 1 december 2021 23:39
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw
Door: NU.cw
27 oktober 2021

Curaçao moet volgens het College financieel toezicht (Cft) zijn uitgaven beperken en de inkomsten verhogen. Het evenwicht bereiken in 2023 is urgent om verdere schulden te voorkomen. Op korte termijn worden er extra bijdragen van het land aan de sociale zekerheid voorkomen.

Curaçao heeft volgens het Cft momenteel een schuld van bijna 4.2 miljard. Om verdere schulden te voorkomen is de beheersing van de uitgaven urgent. De verbeteringen in de begrotings- en verantwoordingscyclus , het financieel beheer en de invulling van het aandeelhouderschap van de overheidsentiteiten spelen tevens een belangrijke rol.

Bij de overheidsbegroting zijn de zorg en sociale zekerheid van groot belang. Curaçao betaalt jaarlijks 306 miljoen gulden aan de sociale fondsen en moet tekorten in het schommelfonds aanvullen. De regering heeft besluiten genomen waardoor in 2022 en 2023 tekorten in het schommelfonds moet worden voorkomen.

Het Cft meldt dat er onvoldoende wordt bespaard op medicijnen. De organisatie adviseert om dit jaar nog substantiële stappen te zetten. Uiteindelijk moet dit leiden tot een lagere landsbijdrage van de overheid aan sociale fondsen.

One comment on “College financieel toezicht adviseert besparing medicatie”

  1. De inkomsten verhogen en de uitgaven beperken was voor de overheden al vanaf 2010 een totale mission impossible en met de huidige regering Pisa 2 schijnt het ook weer niet lukken.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

magnifier linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram