maandag 29 november 2021 18:02
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw
Door: NU.cw
22 oktober 2021

De overheid geeft vanmiddag een persconferentie over de huidige coronasituatie en de ontwikkelingen omtrent de Curaçao Health App. Minister-president Gilmar 'Pik' Pisas (MFK), epidemioloog Izzy Gerstenbluth en Lesley Fer, hoofd van de rampenbestrijdingsorganisatie, zijn aanwezig bij de persconferentie.

De persconferentie is uitgesteld tot 14.30 uur. De Nederlandse vertaling is live te volgen via dit Liveblog.

We vertalen van minuut tot minuut, dus ververs je browser regelmatig voor de laatste updates. Het laatste nieuws vind je bovenaan. Door de snelheid van vertalen, kunnen er (spel-)fouten in de tekst voorkomen. Onze excuses daarvoor.

 • [15:46] Tot zover de persconfentie. Hartelijk dank voor je aandacht voor dit Liveblog en graag tot een volgende keer.
 • [15:45] Pisas sluit af met te zeggen dat het tijd kost om goede dingen voor elkaar te krijgen.
 • [15:44] Gonzalez zegt dat de politieagenten die controles uivoeren op de QR code ook zelf een QR code hebben. Zij zullen die bij de ingang van een horecagelegenheid ook kunnen laten zien. Alle evenementen met een hoog risico boven 100 personen zal iedereen een QR code moeten hebben, aldus Cornelis.
 • [15:42] Bij de volgende persconferentie zal meer duidelijkheid over de Health app gegeven kunnen worden, zegt Pisas. Cornelis zegt dat Curacao geen inzage heeft in de gegevens van apps van andere landen.
 • [15:40] Pisas zegt dat er naar aanleiding van de commotie rondom Pietersz-Janga een persbericht zal worden uitgegeven. Hij is het ermee eens dat er een persbriefing gegeven had moeten worden.
 • [15:37] Cornelis legt nogmaals uit dat gelegenheden waar iets georganiseerd wordt en waar mensen dansen een hoog-risico hebben. En dan met name als er meer dan 100 mensen aanwezig zijn.
 • [15:36] Mensen die niet gevaccineerd zijn, zullen volgens Pisas verwijderd worden bij een feest. Cornelis zegt dat er 2 verschillende activiteiten zijn, namelijk met hoog en laag risico. Mensen die niet gevaccineerd zijn, kunnen wel deelnemen aan die laatste activiteit.
 • [15:30] Pisas zegt dat de regering het gebruik van een medicijn dat door Pietersz-Janga is genoemd niet stimuleert. De regering werkt volgens Pisas hard om duidelijkheid te geven, maar er is geen advies om dit medicijn te gebruiken.
 • [15:28] De politie en MEO zegt de controles te blijven uitvoeren.
 • [15:25] Gonzalez zegt dat de uitbater van een horecagelegenheid na 2 keer beboet te zijn geweest, zijn vergunning zal kwijtraken. Hij bevestigt dat niet alles gecontroleerd kan worden. Het is ook de verantwoordelijkheid van de horeca-eigenaren.
 • [15:23] Pisas zegt dat het probleem van de mensen op Curacao is dat ze zichniet aan de regels houden. Er wordt vaak misbruik gemaakt van de ruimte die wordt gegeven.
 • [15:21] Cornelis bevestigt dat er bij een horecagelegenheid mensen met een bandje buiten zijn blijven staan. Aangezien deze mensen niet binnen waren, werd ze niks gevraagd. Er is nu een plan van aanpak geformuleerd. Het beleid is er nu op gericht om mensen te verwijderen of de locatie te sluiten
 • [15:19] Als het gaat om de pandemie dan is de minister van Gezondheid verantwoordelijk. Aangezien het gaat om een crisis gaat, zegt Pisas dat hij aanwezig is bij de persconferentie.
 • [15:17] Pisas zegt afgelopen woensdag tijdens de ministerraad aangekaart te hebben dat er meer informatie vanuit de overheid gegeven moet worden. De meeste persconferenties staan nu in het teken van Covid-19, maar dat moet anders.
 • [15:14] Op dit moment is het niet mogelijk dat mensen uit andere landen deelnemen aan feesten doordat zij geen lokale QR code hebben, aldus Pisas.
 • [15:12] Pisas zegt dat er rondom de vergadering van de Verenigde Naties wat veranderingen waren doorgevoerd en hij daardoor niet naar de vergadering is gegaan.
 • [15:10] De vragenronde van de pers begint.
 • [15:09] Het 'EU DCC' wordt met ingang van woensdag 27 oktober geaccepteerd om toegelaten te worden tot Curacao. Mensen die onlang Covid-19 hebben gehad, hebben een doktersbewijs nodig en een negatieve antigeentest van niet ouder dan 24 uur.
 • [15:07] Vanaf woensdag 27 oktober laat Curaçao mensen uit Aruba, St Maarten, Bonaire, Statia en Saba toe die gevaccineerd zijn. Ze dienen dit aan te tonen dmv hun vaccinatiebewijs.
 • [15:05] Pisas zegt dat de afgelopen dagen veel mensen hun tweede prik Moderna hebben gehaald. Dat kan nog steeds.
 • [15:04] De premier neemt nu een kijkje naar het totaal aantal gevaccineerden. Momenteel zijn er 99.628 mensen die hun eerste vaccin hebben gehad. Er
 • [15:02] Er is nu een periode aangebroken waarbij iedereen alles in orde kan maken om grotere groepen toe te kunnen laten, zegt Pisas.
 • [15:02] We nemen nu kleine stappen om langzaam weer terug te kunnen naar de normale situatie, aldus Pisas. Ook sportwedstrijden moeten weer in grotere getalen bijgewoond kunnen worden. Door onduidelijkheid rondom sportwedstrijden moest de persconferentie worden uitgesteld. Juristen moesten een en ander uitzoeken.
 • [14:58] Pisas zegt dat er soms onjuiste informatie naar buiten wordt gebracht. Dit kan voor onrust onder bevolking zorgen. Hij roept de media op alleen juiste informatie naar buiten te brengen.
 • [14:56] Het controleteam heeft naar aanleiding van de controles en onduidelijkheid hieromtrent besloten zich terug te trekken, Gonzalez zegt dat de controles over het algemeen goed verlopen. Ook eigenaren geven volop medewerking. De QR code geeft volgens Gonzales de ruimte en vrijheid om meer te kunnen organiseren. Gonzalez hoopt op de medewerking van de bevolking
 • [14:54] Cornelis zegt dat het controleteam nooit op pad gaat met de bedoeling om horecagelegenheden te sluiten. Er is bij een baseball wedstrijd een incident geweest waarbij de minister is gebeld door een toeschouwer en hem werd gezegd dat het team de kantine wilde sluiten. Volgens Cornelis was er in de keuken personeel aanwezig zonder de QR code. Deminister en Cornelis hebben contact gehad en daarbij is duidelijk geworden dat alleen een vaccinatiebewijs niet voldoende is.
 • [14:51] De QR code is niet ingevoerd om mensen te straffen. aldus Pisas, maar voor een betere controle.
 • [14:50] Onder leiding van Ronny Cornelis en Chayenne Gonzalez (van respectievelijk MEO en politie, red.) zijn succesvolle controles uitgevoerd, onder meer bij beach clubs. De meeste mensen houden zich netjes aan de maatregelen van de overheid.
 • [14:48] Pisas gaat in op de aanvraag van het digitale vaccinatiebewijs. Een probleem was dat er mensen die 5 aanvragen hebben ingediend, door te vaak op een knop te drukken. Daardoor is er wat vertraging opgelopen.
 • [14:47] Intussen hebben 33.582 mensen zich aangemeld voor het digital vaccinatiebewijs. De meerderheid van deze mensen heeft zijn/haar QR-code intussen ontvangen. Er zijn volgens Pisas natuurlijk wat aanloopproblemen. Er is een inschattingsfout, zegt Pisas. De tijd tussen aanvragen en ingebruikname van de QR code was te kort.
 • [14:44] Dan cijfers van ziekenhuisopnames. Er zijn intussen 191 mensen opgenomen (geweest) in het ziekenhuis. Daarvan waren slechts 5 mensen volledig gevaccineerd.
 • [14:43] Volgens Pisas is er een 'grupito', een kleine groep onder de bevolking die het crisisteam en mij denken te moeten bedragen. Dit is onacceptabel, aldus Pisas. Hij zegt verantwoordelijk te zijn, ook voor het crisisteam. Bedreigingen doen pijn en doet veel mensen pijn, ook de mensen om ons heen.
 • [14:40] Verder is vorige week ingegaan op het harde werk van het kalamiteitenteam. Daarnaast werd vorige gesproken over de QR code. Volgens Pisas is de bpoodschapo vorige week niet duidelijk overgekomen.
 • [14:39] Gilmar 'Pik' Pisas begint met een aantal activiteiten waaronder de boekpresentatie van Corine Genaro en Pacheco Domacassé. Ook minister Onderwijs Sithree van Heydoorn was ook aanwezig. Op de powerpoint presentatie staan een aantal statements. Hij wil de bevolking duidelijk maken wat er vorige week is gebeurd. Ert is toen gezegd dat er een balans tussen economie en gezondheid gezocht moet worden.
 • [14:28] De persconferentie begint over 8 minuten
 • [11.25] De persconferentie is uitgesteld tot 14.30 uur.
 • De persconferentie begint om 11.30 uur.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

magnifier linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram