vrijdag 23 februari 2024
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw

De regering wil verhoging op de straffen voor vuurwapenbezit. Bij ‘gewone’ vuurwapens moet de straf van maximaal vier naar zes jaar en bij ‘speciale’ vuurwapens van zes naar acht jaar.

Morgen worden er tijdens de centrale commissievergadering twee wetten herzien uit 1930 en 1931 en door de Staten besproken. Sinds 2017 is het vuurwapenbezit langzaam aan het dalen. Het verhogen van straffen moet bijdragen aan het bestrijden van illegaal bezit van vuurwapens.

In 2014 vond het project ‘Ta Basta Awor’ plaats. Bij dit project hebben vierhonderd mensen tegen een vergoeding hun wapen ingeleverd. Zo’n project wil de regering een nieuw leven inblazen om het wapenbezit te verminderen. Daarnaast wordt er preventief gefouilleerd in veiligheidsrisicogebieden waarin veel schietincidenten plaatsvinden.

Bron: Antilliaans Dagblad