donderdag 18 augustus 2022 18:44
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw
Door: NU.cw
|
20 september 2021

De Stichting Reclassering Caribisch Nederland (SRCN) heeft het merendeel van de aanbevelingen van de Raad voor de Rechtshandhaving uit 2019 opgevolgd. Het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) in Den Haag werkt nog aan de opvolging van andere adviezen.

De Raad is positief over de ontwikkeling die de SRCN de afgelopen jaren heeft doorgemaakt en over de opvolging die zij geeft aan aanbevelingen van de Raad. Ook de Stichting Krusada in Bonaire die met haar project ‘Adelanto’ hulp biedt bij de resocialisatie van justitiabelen, ontwikkelt zich goed. De ondersteuning die beide organisaties ondervinden van het ministerie van JenV speelt daarbij een positieve rol.

De Rijksoverheid is in 2019 het traject ‘Veranderende sanctietoepassing’ gestart. Dit traject heeft een looptijd van drie jaar. Het doel van dit traject is een sanctietoepassing te realiseren die door middel van vernieuwing en resocialisatie effectiever werkt aan de terugkeer van justitiabelen in de samenleving en die op die manier bijdraagt aan het terugdringen van herhaling en aan meer veiligheid. Het is nog onzeker of dit traject na 2021 zal worden voortgezet.

De Raad is van oordeel dat drie jaar te kort is voor dit ambitieuze en gecompliceerde traject. Daarbij komt dat een gebrek aan sturing op dit traject door het ministerie gedurende de eerste twee jaar heeft gezorgd voor vertraging. De Raad heeft de minister daarom de aanbeveling gedaan ook na 2021 extra middelen beschikbaar te stellen voor dit traject.

De minister geeft in de beleidsreactie aan opvolging te geven aan de aanbevelingen, met uitzondering van de aanbeveling om een noodprocedure vast te stellen voor de gevallen waarin momenteel geen passende forensische zorg in Caribisch Nederland kan worden geboden.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

magnifiercross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram