donderdag 8 juni 2023 08:19
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw
Door: NU.cw
|
9 september 2021

Human Rights Defense Curaçao (HRDC) roept alle betrokken partijen bij de incidenten rondom het Marnix College op om hun verantwoordelijkheid te nemen om herhaling van dergelijke incidenten te voorkomen.

"Het Korps Politie Curaçao (KPC) moet gepaste disciplinaire maatregelen nemen tegen de plegers van de meest flagrante schendingen", aldus HRDC. Ter preventie van herhaling zou er volgens HRDC meer geïnvesteerd moeten worden in de training van politieagenten.

HRDC: "School moet een veilige plek zijn voor alle kinderen, ongeacht hun cultuur, religie, nationaliteit en gender. Veiligheid op school is essentieel voor de bescherming van elk kind." HRDC onderkent de noodzaak van de preventieve controles. "De werkwijze van de politie dient echter, zoals ook door de politie zelf tijdens de persconferentie gisteren is aangegeven, te voldoen aan de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit", aldus de mensenrechtenorganisatie.

Daarbij dienen agenten zich op een professionele wijze te gedragen. HRDC constateert dat dit helaas tijdens de preventieve controles niet altijd is gebeurd. "Het is betreurenswaardig dat het optreden van de politie onnodig traumatische ervaringen bij kinderen heeft veroorzaakt", vindt HRDC.

Verder vindt HRDC dat het hoog tijd is dat het instituut van een Kinderombudsman spoedig geïnstalleerd wordt. HRDC heeft hierover eind vorig jaar de Staten aangeschreven en op de Internationale Dag van het Kind, 20 december 2020 is hierover een Landsverordening aangenomen.

"Dat geeft meer garantie dat kinderen en jongeren beschermd worden en kansen hebben om zich in vrijheid en veiligheid te ontwikkelen tot weerbare burgers van een weerbaar en democratisch Curaçao", aldus HRDC.

HRDC is een organisatie die opkomt voor de mensenrechten van alle inwoners van Curaçao. Kinderen genieten als kwetsbare doelgroep in het bijzonder prioriteit.

-- Advertentie --
magnifiercross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram