woensdag 17 april 2024
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw

Werknemers op Aruba hebben sinds 1 september recht op minimal 16,5 vakantiedagen per jaar. Dat is één van de wijzigingen die is doorgevoerd in het Burgerlijk Wetboek. Dat meldt Antilliaans Dagblad.

Om binnen het Koninkrijk zoveel mogelijk rechtseenheid te krijgen, is tussen de landen afgesproken dat het Burgerlijk Wetboek (BW) van Nederland leidend is voor de Burgelijk Wetboeken van de andere eilanden. Dat heeft het ministerie van Sociale Zaken en Arbeid samen met de Directie Arbeid en Onderzoek bekendgemaakt.

Bij een aantal wetten uit het BW van Aruba was het mogelijk om het Nederlandse Wetboek als voorbeeld te nemen. De aanpassingen betreffen onder andere flexibele contracten, wijzigingen van voorwaarden in een arbeidscontract, pensioen en de ontslagprocedure. Sommige aanpassingen gelden echter alleen voor Aruba.