vrijdag 1 december 2023
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw

Verschillende ketenpartners moeten conflicten en geweld onder jongeren op scholen voorkomen. Afgelopen weken verschenen op social media video’s waarin te zien was dat schoolgaande jongeren betrokken waren bij vechtpartijen. Bij één van de gevallen was zelfs een ouder betrokken.

Kerncommissie Restorative Justice is gestart met de campagne “Legumai beef’, por otro!”. Sinds 2019 is dit een informatiecampagne. Jongeren krijgen bijvoorbeeld een short film te zien om te laten zien hoe zij een conflict vreedzaam kunnen oplossen.

De productie van de short film wordt gedaan door de samenwerking tussen verschillende ketenpartners. Zij houden zich bezig met verschillende thema’s.