maandag 27 september 2021 14:35
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw
Door: NU.cw
6 september 2021

Ondanks dat de regering van Curaçao akkoord gegaan is met de aangepaste versie van COHO, is het op dit moment nog niet mogelijk om te zeggen dat alles 'officieel' is. De Raad van State heeft haar advies namelijk nog niet uitgesproken. Dit heeft Extra afgeleid uit de besluitenlijst van de ministerraad die afgelopen vrijdag vergaderde.

Zoals bekend heeft de regering van Curaçao, via minister president Gilmar Pisas, aangekondigd dat zij akkoord gaan met het nieuwe voorstel van de wet met de daarin voorgestelde wijzigingen, nadat de Raad van State als Raad van Advies van Curaçao haar punten benoemd heeft, welke niet in het voordeel van Nederland waren.

In de besluitenlijst is opgenomen dat Staatssecretaris Raymond Knops moet zorgen dat het voorstel van de wet de Tweede Kamer bereikt. Er wordt tevens gesproken over een aanvullend rapport in verband met de regels over het opzetten van het Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling (COHO). Het rapport spreekt ook over het advies dat op 3 maart jongstleden door de afdeling van advies van de Raad van State van het Koninkrijk gegeven werd omtrent het voorstel van de 'Koninkrijkswet'.

Op basis van dit advies en op basis van de meningen van de Consultatieve Raden van ieder land, is het wetsvoorstel op verschillende vlakken aangepast. De wijzigingen zijn resultaten van intensieve overleggen tussen de vier landen die hebben plaatsgevonden in de periode van april tot en met juli 2021.

De wijzigingen hebben afgelopen week een politiek akkoord bereikt. COHO heeft als doel Aruba, Curaçao en Sint Maarten te ondersteunen in het implementeren van nodige hervormingen. Het voortzetten van de hervormingen leiden fot financiële steun vanuit Nederland voor de landen in kwestie voor wat betreft het omgaan met de consequenties van de Corona-crisis.

De financiële consequenties van het wetsvoorstel waren al verwerkt op het moment dat de derde 'tranche' van financiële hulp eind 2020 geakkordeerd werd.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

magnifier linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram