woensdag 21 februari 2024
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw

De Curaçaose regering gaat verder met een aangepaste vorm van de loonsubsidie NOW en de Tijdelijke Bijstand Zelfstandige Ondernemers (TBZO). Ook voor juli en augustus kunnen aanvragen worden ingediend, schrijft Antilliaans Dagblad.

Begin augustus werd in een persconferentie aangekondigd dat de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) stopgezet zou worden. Dit besluit werd genomen op advies van het ministerie van Economische Ontwikkeling (MEO).

Adjunct-redacteur van Stichting Accountantsbureau Ryan Isenia lichtte toe dat een deel van de ondernemers misbruik heeft gemaakt van de mogelijkheden van de loonsubsidie. Ook hield een deel zich niet aan de regels.

De regering heeft besloten met een aangepaste vorm verder te gaan met de subsidie. De NOW betreft een regeling om de salariskosten voor personeel te kunnen opvangen in crisistijd en de TBZO een tegemoetkoming voor zelfstandigen. De betaling van de aanvragen van juli en augustus gebeurt met terugwerkende kracht in september.

Nu het tweede deel van de zesde tranche van de liquiditeitssteun uit Nederland wordt overgemaakt heeft de overheid meer financiële ruimte.