dinsdag 30 mei 2023 19:29
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw
Door: Rick Hart
|
10 augustus 2021

De afgelaste persconferentie van vanochtend zal vanmiddag samen met de al geplande persconferentie plaatsvinden. De persconferentie gaat over de ontwikkelingen van Covid-19, de protocollen voor het onderwijs en Coho. Premier Gilmar 'Pik' Pisas, minister van Onderwijs, Cultuur, Wetenschap en Sport Sithree van Heydoorn en John de Lannoy, medewerker van de minister van Financiën, zijn aanwezig bij de persconferentie.

De persconferentie begint om 14.30 uur en NU.cw is aanwezig voor de vertaling in het Nederlands en het stellen van vragen.

We vertalen van minuut tot minuut, dus ververs je browser regelmatig voor de laatste updates. Het laatste nieuws vind je bovenaan. Door de snelheid van het vertalen, kunnen er spelfouten in dit Liveblog zitten, onze excuses daarvoor.

 • [16:32] Pisas sluit af. Hij vertelt dat Coho maar een klein gedeelte was van de campagne. Hij is blij de bevolking wat meer duidelijkheid te hebben kunnen geven.
 • [16:31] Pisas vindt het prematuur om over alternatieven te spreken. Als blijkt dat de wet niet door het parlement komt, dan zal naar alternatieven gekeken gaan worden.
 • [16:29] Er zijn inmiddels 47 aandachtspunten geformuleerd waar hulp het hardst nodig is. Om weer terug te gaan naar de Raad van State dat kost veel tijd, aldus De Lannoy. Er zijn volgens de medewerker nog steeds mogelijkheden om aanpassingen te doen.
 • [16:26] Pisas zegt dat hij zijn pijn, de moeite die hij heeft met Coho, voldoende ventileert. Hij heeft het gevoel in een hoek gedreven te zijn door Nederland. De druk was enorm, maar hij is opgelucht dat er een akkoord is.
 • [16:24] Op dit moment ligt de Coho op tafel. Op jaarbasis is er relatief weinig financiele hulp. Volgens Pisas wordt Curacao iedere keer als er geld komt vanuit Nederland gebonden aan voorwaarden.
 • [16:20] De Lannoy legt uit dat de begroting eerst goedgekeurd moet worden door het Cft voordat deze naar het parlement gaat.
 • [16:13] Pisas legt uit dat momenteel Cft alle uitgaven dient goed te keuren. Het financieel toezicht is van de tafel en dat is een opluchting volgens de Lannoy.
 • [16:10] Pisas zegt dat als Coho er niet komt er naar alternatieven gezocht zal moeten worden.
 • [16:07] Er zijn meerdere punten aangepast in Coho ondermeer het budgetrecht. Coho zal zetelen in Den Haag. Ook op de eilanden zullen vertegenwoordigers zijn, aldus de Lannoy.
 • [16:06] Bij het benoemen van leden van de Coho wordt eerst een profielschets gemaakt. Vervolgens volgt een sollicitatieprocedure en worden 15 kandidaten geselecteerd. Daaruit worden 3 leden benoemd. Minimaal 2 van de leden dienen affiniteit te hebben met de eilanden.
 • Vragenronde van de pers begint.
 • [16:04] Na 3 september gaat de wet naar het parlement en naar de Tweede Kamer. Dat zal tijd kosten voorspelt De Lannoy. Hij verwacht dat er rond december kan worden overgegaan tot de uitvoering van Coho.
 • [16:02] Het financieel toezicht wordt gedaan door het Cft. Deze instantie controleert of de investeringen goed worden gereflecteerd in de begroting. De nieuwe wet is meer op basis van samenwerking tussen de landen.
 • [16:00] De belangrijkste aanpassingen: De verantwoordelijkheden zijn voor de landen zelf. Zij dienen een plan van aanpak te presenteren. De autoriteit van het orgaan Coho is ook aangepast. Er wordt hulp gegeven en toezicht gehouden. De minister van Buitenlandse Zaken heeft alleen invloed op de onderhandelingen voor wat betreft de uitvoeringsagenda. Het benoemen van de leden van de Coho gebeurt in overleg tussen de vier landen. Het is dus niet Nederland die beslist, maar in overleg.
 • [15:57] De Lannoy geeft via een tijdlijn weer hoe de onderhandelingen zijn verlopen. Op 30 oktober hefet Nederland aanpassingen gedaan en is CHE veranderd in Coho. Op 3 maart werd een advies door Raad van State gegeven. Duidelijk werd dat er nog verschillende issues waren en werd er verder onderhandeld met Nederland. Dit gebeurde op basis van het advies van RvS. Volgens De Lannoy zijn er wel degelijk verandering aangebracht.
 • [15:53] John de Lannoy zegt dat we in een financiele crisis zitten en dat hervormingen nodig zijn. Coho geeft een bepaalde structuur aan de hervormingen. De laatste maanden is er om de tafel gezeten met de vier landen. Alle landen zijn tevreden met de aanpassingen. Op dit moment is het nog niet mogelijk om alle details te delen omdat Coho vertrouwelijk is.
 • [15:51] Er is 500 miljoen euro beschikbaar voor de eilanden de komende zes jaar. Er is ook gesproken over welk gedeelte van het geld een gift is en wat een lening. Het parlement zal zijn goedkeuring moeten geven.
 • [15:49] Naar aanleiding van het advies van de Raad van State zijn er op aandringen van Curacao aanpassingen aan de Rijkswet aangebracht.
 • [15:47] Volgens Pisas wilde zijn regering aanpassingen in de Coho. Curacao had volgens de premier een achterstand op de andere eilanden. Curacao werd de ruimte niet gegeven om verder te onderhandelen. Op 3 september zal in de Rijksministerraad worden besloten over de Coho. Daarna gaat de Coho naar de parlementen.
 • [15:44] De autonomie mocht met Coho niet aangetast worden, vindt de regering. De eerste tranche is intussen voldaan. Er zijn nu meerdere voorwaarden bijgekomen. Als voorbeeld geeft hij belastinghervormingen, kosten van SVB, kosten vn CMC, etc.
 • [15:43] Het wetsvoorstel is tot dusver vertrouwelijk. Er is besloten om met deze rijkswet door te gaan. Coho bestaat uit 8 thema's. Het landspakket bestaa uit een uitvoeringsagenda. Op 23 juni 2021 moest Curacao aan bepaalde voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor financiele hulp.
 • [15:41] De tweede persconferentie wordt geopend. John de Lannoy is medewerker van de minister van Financien. Het thema is Coho. Vandaag is aangekondigd dat er een overeenkomst is gesloten over de Coho. Pisas gaat terug in de tijd en vertelt dat er in het verleden financiele hulp is gegeven door Nederland. Vaak kwam dat geld niet op de juiste bestemming en daarom is Coho opgericht.
 • De eerste persconferentie wordt afgesloten en over een minuut of 3 tot 4 zal de tweede persconferentie beginnen.
 • [15:35] Pisas zegt dat we vertrouwen moeten hebben en dat we een goede toekomst tegemoet gaan. Een medaille heeft altijd 2 kanten. Komende donderdag zullen er nieuwe maatregelen worden aangekondigd en hij roept de bevolking tot begrip daarvoor op.
 • [15:33] De minister zegt dat het niet de beste periode is om weer met school te beginnen. Hij roept op tot geduld zodat de regering de financiele situatie kan rechttrekken. Curacao gaat door een crisis en daarom moet er geofferd worden. Er zijn mensen die de kosten van bijvoorbeeld een uniform niet kunnen betalen. Van Heydoorn wenst alle leerlingen een voorspoedig schooljaar.
 • [15:32] Van Heydoorn legt uit dat scholen worden voorzien van handsanitisers.
 • [15:30] Pisas zegt dat de maatregelen niet per direct kunnen worden ingevoerd omdat er met de stakeholders overlegd moet worden. De paar extra dagen zullen volgens Pisas niet veel uitmaken omdat er gedurende de week niet veel agglomeratie plaatsvindt.
 • [15:28] Er is iemand opgepakt naar aanleiding van het vervalen van een PCR test, zegt Pisas. Donderdag zal meer bekend worden hoe er met deze vervalsingen zal worden omgegaan.
 • [15:26] De effecten van online lessen worden onderzocht, maar de resultaten zijn nog niet bekend, aldus Van Heydoorn.
 • [15:25] Van Heydoorn bevestigt dat er vakbonden zijn die teleurgesteld zijn dat eniet betrokken zijn bij het samenstellen van de protocollen. De protocollen zijn door onderwijsspecialisten gemaakt. De protocollen zijn voorgelegd aan de vakbonden en schoolbesturen.
 • [15:23] Pisas reageert op de vraag of bewindslieden eigenlijk agglomeratie zouden moeten vermijden. Het virus is besmettelijk maar politici moeten soms met mensen in contact komen. Met of zonder mondkapje blijft een moeilijke beslissing.
 • [15:20] Er is 17 miljoen gulden door Nederland gestuurd en dat is naar algemene middelen gegaan. dat is volgens Pisas nog niet op zijn bestemming aangekomen. Dat zou naar het CMC gaan.
 • [15:18] Cijfers over totaal aantal leerlingen heeft Van Heydoorn niet. Er zijn aanpassingen gedaan in de protocollen, maar de meeste zijn onveranderd.
 • [15:15] Volgens de premier zijn de uitlatingen van Martina niet te tolereren.
 • [15:12] Pisas verwijst naar de presentatie van vorige week over agglomeratie bij beachclubs. Er is een tekort aan personeel om controles te doen. Ook beachclubs zullen extra gecontroleerd worden. Volgens Pisas wacht de regering op financiele steun zodat ook CMC hiervan kan profiteren. Hij roept op niet in paniek te raken.
 • [15:07] Van Heydoorn zegt dat schoonmaak van scholen deze week is begonnen. Nederland heeft 30 miljoen euro beschikbaar gesteld voor onderhoud aan scholen.
 • [15:05] Het is nu erg belangrijk dat influencers ook bijdragen aan het motiveren mensen aan te zetten om te vaccineren, aldus Pisas.
 • [15:02] Pisas zegt dat als de cijfers van besmettingen escaleren er meer maatregelen genomen zullen worden. De overheid doet volgens Pisas zijn uiterste best doet om agglomeratie te monitoren. Dat is het grootste probleem als je spreekt over besmetting. De agglomeratie moet afnemen en daarom zullen er maatregelen genomen worden.
 • [15:00] De vragenronde van de pers begint.
 • [14:59] Meer dan 2.600 mensen die in het onderwijs werkzaam zijn, zijn gevaccineerd, aldus Van Heydoorn
 • [14:58] Het vaccineren zal worden gestimuleerd op scholen. Er zal meer worden gecommuniceerd worden met de ouders. Daarin wordt ook benadrukt hoe belangrijk het is om te laten vaccineren. In het voortgezet onderwijs zal gecombineerd online en klasikaal les worden gegeven.
 • [14:55] Er zijn verschillende aanpassingen gedaan in de protocollen in vergelijking met het vorige schooljaar. Besmetting vindt onder kinderen tot 12 jaar nauwelijks plaats. Op het funderdend onderwijs hoeven kinderen daarom geen mondkapje op. Iedereen die in de school is, dient zich aan de regels te houden.
 • [14:52] Sithree van Heydoorn vertelt dat het schooljaar op een andere manier geopend zal worden. Op 12 augustus gaan alle scholen weer van start. Preventie is de eerste prioriteit. Alle activiteiten op school zullen volgens protocollen rondom Covid-19 plaatsvinden. Er zijn 3 verschillende protocollen voor de 3 verschillende type onderwijs. Funderend Onderwijs, Secundait en voortgezet onderwijs. Op basis van nieuwe informatie en onderzoek zijn er drie verschillende protocollen opgesteld.
 • [14:48] Volgens Pisas is er veel discussie tussen mensen die wel en niet gevaccineerd zijn. Mensen die niet gevaccineerd zij, zullen extra moeten oppassen. Pisas pakt zijn telefoon erbij om aan te geven dat een meerderheid van de opgenomen patienten niet gevaccineerd is.
 • [14:46] Zondag heeft de regering overleg gevoerd met het CMC en is om documenten gevraagd waardoor duidelijk wordt wat de actuele situatie is, ook wat betreft de financiële situatie van het ziekenhuis.
 • [14:45] Pisas vertelt dat uitlatingen van de directeur van het CMC, Gilbert Martina, tot consternatie hebben geleid. Er is afgelopen zaterdag overleg gevoerd met de directie. Het beleid in het CMC is de verantwoordelijkheid van de directie aldaar. De uitspraak code zwart heeft tot veel ophef geleid. Er zal voor voldoende personeel gezorgd moeten worden. Uitspraken over mensen die overlijden in de tent bij het CMC kloppen volgens Pisas niet. Hij vindt dat het goed is dat de noodklok wordt geluid, maar dat moet wel op een juiste manier gebeuren.
 • [14:39] Er zullen nieuwe maatregelen worden aangekondigd. Daarover is met de stakeholders overleg gevoerd. Komende woensdag zullen die maatregelen worden aangekondigd. Er zijn grotere feesten gehouden waarbij coronatesten zijn vervalst.
 • [14:37] Gilmar Pisas vertelt dat Izzy Gerstenbluth niet aanwezig is wegens een privé-bezoek in het buitenland. Pisas recapituleert de vorige persco. Hij gaat tevens de cijfers van besmettingen door. De regering is samen met het crisisteam bezig om de situatie onder controle te houden. Maatregelen nemen is makkelijk, maar het is zaak om de economie draaiende te houden. Voor het nemen van maatregelen benadert de regering steakholders om samen het proces te doorlopen en tot een oplossing te komen.
 • [14:29] De pers is in de zaal.
 • We zijn in afwachting van de persconferentie.

-- Advertentie --
magnifiercross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram