zondag 4 december 2022 23:59
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw
Door: NU.cw
|
6 augustus 2021

Naar aanleiding van de schaarste aan koks, in het bijzonder chef-kok/sous-chef en manager/supervisor van restaurants, heeft de CRA gesprekken gevoerd met SOAW om te zien hoe het proces voor vergunningen voor professionals uit het buitenland versneld kan worden. Tegelijkertijd gaf HOREACAF aan te vinden dat personeel lokaal gezocht moet worden.

Vanwege de tweesplitsing van meningen vond er een meeting plaats tussen CRA en HORECAF. In het gesprek heeft CRA duidelijk gemaakt dat de nood voor de sector hoog is en er op korte termijn een oplossing gevonden zal moeten worden. Gezien het feit dat het toerisme is uitgegroeid tot een belangrijke pijler, is het belangrijk voor om kwaliteit en continuering van deze sector te garanderen. HORACAF heeft begrip voor deze situatie.

Er werden daarnaast ook ideeën uitgewisseld, niet alleen namens de eigenaren van restaurants, maar ook namens de HORECAF. Deze ideeën hadden onder andere betrekking op hoe de ontwikkelingen in de sector kunnen worden ondersteund. Wanneer hierop ingespeeld wordt, kan worden bijgedragen aan betere service in de sector.

De CRA heeft inmiddels een trainingsprogramma opgestart voor restaurant managers en is bezig met de ontwikkeling van een programma voor personeel in de bediening. In de gesprekken is het ook gegaan over de huidige mogelijkheden in het onderwijs.  Er zal een goede inventarisatie moeten komen van de behoeftes vanuit de sector en de aansluiting daarop.  Met name opleiding tot chef-kok schieten te kort om lokaal te kunnen voldoen aan de vraag.

-- Advertentie --
magnifiercross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram