maandag 5 december 2022 06:16
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw
Door: NU.cw
|
31 juli 2021

“De COVID-19 pandemie heeft de toch al kwetsbare economieën van Curaçao en Sint-Maarten zwaar getroffen. Daarvoor bevond Curaçao zich al in een langdurige recessie, die vooral te wijten was aan de slepende gevolgen van de diepe economische crisis in Venezuela. Tegelijkertijd begon Sint-Maarten zich net te herstellen van de enorme verwoesting door Orkaan Irma in 2017. Volgens de laatste schattingen zullen de economieën van Curaçao en Sint-Maarten pas in 2024 het niveau van vóór de pandemie kunnen bereiken”, aldus Richard Doornbosch, president van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) in het jaarverslag van 2020.

De crisis als gevolg van de pandemie zou de economie op diverse wijzen blijvende schade kunnen toebrengen. Als gevolg van de onzekerheid over de economische vooruitzichten op korte en middellange termijn, kan onder meer de groei van de particuliere investeringen zwakker uitvallen dan vóór de pandemie. Bovendien kan de crisis leiden tot een inkrimping van de beroepsbevolking als gevolg van een toename van het aantal ontmoedigde werkkrachten en arbeidsmigratie naar landen met betere vooruitzichten. Verder kan de crisis de productiviteitsgroei aantasten, aangezien bedrijfssluitingen en faillissementen resulteren in kapitaalverlies en een suboptimale allocatie van middelen.

Doornbosch legt uit dat economieën die afhankelijk zijn van toerisme, zoals die van Curaçao en Sint Maarten, aanhoudende en langdurige schade kunnen oplopen. De pandemie kan tot aanzienlijk productiviteitsverlies leiden, gezien de extra kosten om het besmettingsgevaar te beperken door middel van gezondheids- en schoonmaakprotocollen, maatregelen om sociale afstand te bewaren en maatregelen voor contactloze accommodatie en voedselvoorziening, waar toeristische bedrijven mee te maken krijgen.

“Om het tempo van het herstel op te voeren en tegelijkertijd de economische schade te beperken is het van belang dat de regeringen van Curaçao en Sint Maarten maatregelen nemen om particuliere investeringen te stimuleren door de kosten van het zakendoen, de langdurige administratieve procedures en de bureaucratie te verminderen”, aldus Doornbosch. “Om bedrijfssluitingen, faillissementen en een inkrimping van de beroepsbevolking te voorkomen, moeten de regeringen bovendien gedurende de crisis financiële steun blijven verlenen aan de zwaarst getroffen sectoren en werknemers”, legt hij uit. Om de sociaal-economische gevolgen van de pandemie te temperen, worden er sinds april 2020 discretionaire beleidsmaatregelen ingezet, waaronder loonkostensubsidies voor bedrijven, inkomenssteun voor zelfstandigen en werkloosheidssteun. Volgens Doornbosch moeten deze maatregelen worden aangevuld met programma’s voor werklozen, gericht op (her)opleiding en ontwikkeling van vaardigheden met het oog op het verbeteren van hun vooruitzichten op de arbeidsmarkt.

“De nadruk moet echter niet alleen liggen op een duurzaam groeiherstel, maar ook op een meer inclusief groeipad dat kansen biedt aan alle groepen in de samenleving en dat tot een eerlijkere verdeling van het geaggregeerde inkomen leidt. Daartoe zijn structurele hervormingen van cruciaal belang; hervormingen die de productiviteit versnellen en tegelijkertijd ook de sociale cohesie bevorderen. Tot die hervormingen behoren investeringen in het onderwijsstelsel, het stimuleren van permanente educatie, de aanpak van starheden op de arbeidsmarkt en verbetering van de kwaliteit van en de toegang tot digitale technologie”, stelt Doornbosch verder.

Toerisme is momenteel de belangrijkste economische pijler van zowel Curaçao als Sint Maarten. Met het oog op het herstel van deze sector moet voortdurend aandacht worden besteed aan gezondheids- en hygiëneprotocollen om zo het vertrouwen van potentiële reizigers te herstellen. Tegelijkertijd kan worden gedacht aan nieuwe bedrijfsmodellen in de toeristische sector die een hogere toegevoegde waarde bieden dan de traditionele, zoals eco-toerisme bijvoorbeeld. De COVID-19-pandemie heeft de grote kwetsbaarheid van de toeristische sector voor externe schokken aan het licht gebracht en het belang van economische diversificatie benadrukt. “Daarom zou de agenda voor economisch beleid van beide landen maatregelen moeten bevatten om het investeringsklimaat te verbeteren zodat creativiteit en ondernemerschap een kans krijgen”, aldus Doornbosch.

-- Advertentie --
magnifiercross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram