zaterdag 16 september 2023 19:18
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw
Door: NU.cw
|
29 juli 2021

De vooruitzichten van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) zijn somber. Het jaar 2020 is afgesloten met een verlies van 53,5 miljoen gulden, een flinke stijging vergeleken met 2019, waar de schuld nog op 19,1 miljoen gulden stond. Dat blijkt uit het onlangs aangeboden jaarverslag.

,,Met het intreden van de coronacrisis in de eerste helft van 2020 en het voortduren daarvan in het begin van 2021, kan niet anders gesteld worden dan dat de vooruitzichten zeer somber zijn. De pandemie en de daarmee gepaard gaande lockdown heeft verregaande consequenties gehad voor de economie en daarmee direct effect op de premieopbrengsten. De sterke daling van de premie-inkomsten zal, als het voort blijft duren, op korte termijn leiden tot liquiditeitsproblemen bij de SVB", dat staat in het verslag van directeur Philip Martis.

De huidige situatie komt bovenop een al dalende trend in premieopbrengsten over de afgelopen jaren, behalve bij het AOV-fond (Algemene Ouderdomsverzekering). De SVB constateert dat het moeilijk is een progrnose te geven wat betreft de premieopbrengsten. Premieopbrengsten zijn namelijk sterk afhankelijk van de economische ontwikkelingen van het land.

-- Advertentie --
magnifiercross
error: Alert: Inhoudselectie is uitgeschakeld!!!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram