zaterdag 1 oktober 2022 19:38
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw
Door: NU.cw
|
1 juli 2021

Voor de komende jaren zijn belastinghervorming, economische hervormingen en uitgavenbeheersing van cruciaal belang. Het moet de financiële huishouding van de overheid op orde brengen en ervoor zorgen dat de economie van Curaçao weer gaat groeien.

Dat was de boodschap gisteren van het College financieel toezicht (Cft) op een persconferentie.

“De nieuwe regering van Curaçao staat voor grote uitdagingen ten aanzien van de (meerjaren)begroting”, zei het college. “Curaçao zal een plan moeten maken en uitvoeren waarin de meerjarige begrotingstekorten worden afgebouwd.” Daarvoor werden verschillende aanbevelingen gedaan.

Volgens het Cft is het noodzakelijk om besparingen in de zorg en de sociale zekerheid door te voeren. Dit om de duurzaamheid en betaalbaarheid van het sociale stelsel ook voor toekomstige generaties te waarborgen. De nieuwe regering zou op korte termijn al hervormingen moeten doorvoeren. “Zonder die hervormingen zijn de sociale zekerheid en zorg niet houdbaar.”

Als voorbeeld wordt genoemd de overgang naar generieke medicijnen met dezelfde werking als het merkmedicijn, waarmee op de korte termijn een besparing van 40 á 50 miljoen gerealiseerd zou kunnen worden.

Ook moeten het belastingstelsel op de schop. Het stelsel moet volgens het college eenvoudiger en meer gericht op economische groei, uitgavenbeheersing en een gelijkmatiger verdeling van inkomen.

Ondanks de langjarige economische teruggang van Curaçao ziet het Cft de toekomst niet somber in. “Het land beschikt over een groot potentieel voor economische ontwikkeling. Met name in de hospitality/toerismesector is op korte termijn veel te bereiken.” Curaçao heeft op dit moment zelfs een voorsprong op concurrerende bestemmingen, aldus het Cft.

Voor het derde kwartaal heeft Nederland onder voorwaarden 168 miljoen liquiditeitssteun toegezegd. “Om geen onnodige vertraging op te lopen en het economisch herstel juist te versnellen, moet Curaçao zo snel mogelijk een besluit nemen over de door Nederland gestelde voorwaarden”, zegt het college. “Het economisch herstel begint nu en zou moeten leiden tot een spoedige afbouw van de opgelopen schuldpositie.”

-- Advertentie --

magnifiercross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram