vrijdag 7 oktober 2022 17:19
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw
Door: Rick Hart
|
24 juni 2021

De overheid geeft vanochtend een persconferentie over de liquiditeitspositie van Curaçao. Minister van Financiën Javier Silvania, secretaris generaal Ersilia de Lannooy en medewerker van de minister Miguel Jackson zijn aanwezig bij de persconferentie.

De persconferentie begint om 11.30 uur en NU.cw is erbij voor de vertaling in het Nederlands.

We vertalen van minuut tot minuut, dus ververs je browser regelmatig voor de laatste updates. Het laatste nieuws vind je bovenaan. Door de snelheid van het vertalen, kunnen er spelfouten in dit Liveblog zitten, onze excuses daarvoor.

 • Tot zover de persconferentie. Dank voor je aandacht en graag tot een volgende Liveblog.
 • [12:42] Sylvania sluit af en zegt regelmatig persconferenties te willen geven om de bevolking goed voor te lichten
 • [12:41] Komende maandag zegt Sylvania een overleg te hebben met Cft.
 • [12:39] Volgens Sylvania mag het niet zo zijn dat degene die thuis zit en afhankelijk is van onderstand straks niet kan eten.
 • [12:37] Sylvania zegt dat er nooit gezegd is dat ze niet met Nederland willen samenwerken. Het plan B is zijn eigen leven gaan leiden. Er zijn volgens Sylvania alternatieven om voor financiering te zorgen. Bijvoorbeeld het plan van kwijtschelding van belastingschuld.
 • [12:34] Sylvania zegt dat plannen die voor het aantreden van het kabinet bekend werden gemaakt door MFK zijn nog steeds op tafel. Volgende week zal over belastingregelingen worden gesproken tijdens een persconferentie.
 • [12:33] Het IMF adviseert volgens Sylvania om niet over te stappen naar ABB (belasting). Er moet een vast tarief komen van 7 procent.
 • [12:31] De financiele situatie is voor Sylvania geen verrassing. Al voor de beëdiging heeft hij zijn team samengesteld en heeft hij gezeten met ambtenaren en organisaties.
 • [12:29] Sylvania zegt dat het moeilijk is om voorkeur aan te geven in de betalingen die moeten worden uitgevoerd. Hij hoopt dat de financiële hulp daadwerkelijk komt en de wetgeving erdoor komt.
 • [12:27] Jackson zegt dat altijd naar de prognose die door het ministerie van Financien is gemaakt, wordt gekeken of het haalbaar is. De wereld draait en alles kan dus veranderen. In de Uitvoeringsagenda zullen volgens Jackson ook veranderingen worden aangebracht.
 • [12:15] Volgens Sylvania is er geld gereserveerd voor herstel van de wegen, maar zal goed moeten worden bekeken hoe dat geld besteed gaat worden
 • [12:13] Op dit moment is er geen ruimte om te sparen. Op dit moment is er een tekort van 10 miljoen gulden.
 • [12:10 ] Er is in 2019 een onderzoek gedaan naar de hoeveel belasinggeld dat op straat ligt. Dat bedrag was toen 7 miljoen gulden, aldus De Lannooy.
 • Vragenronde van de pers begint.
 • [12:08] De economie van een land gaat niet vooruit zonder investeringen. Het kabinet Pisas is het met de meeste punten van het Landspakket eens. Alleen denk je het misschien sneller te kunnen, maar samen sta je sterker, aldus Jackson.
 • [12:06] Miguel Jackson zegt niet veel toe te voegen te hebben. Hij zegt dat een voorspelling altijd een voorspelling blijft. De vraag is altijd of de voorspelling waarheid wordt. Investeringen zullen in het vierde kwartaal vooruitgeschoven worden aangezien er geen geld voor is. De inhoud van het Landspakket is samengesteld door de Curacoase overheid zelf. Er zal nu een investeringsplan worden opgesteld dat hand in hand gaat met het Landspakket.
 • [12:03] Bij het maken van de begroting is geen rekening gehouden met de coronacrisis. De uitgaven werden hoger en de inkomsten namen af. Er waren dagen dat er rekeningen binnen kwamen van 400.000 gulden. Dit was op het hoogtepunt van de crisis. Toen er volop ambulances af en aan reden.
 • [12:00 Dan het gedeelte van de kosten. De regering dient maandelijks 25 miljoen aan landsbjdrage te betaen aan SVB. Er wordt dus gekeken naar inkomsten en de kosten die eraf gaan. In juni is er 10 miljoen tekort. Een deficit kun je verhelpen door te lenen. De wet zal dus door het parlement moeten om de 1e tranche te kunnen krijgen.
 • [11:55] De Lannooy legt uit en bevestigt dat de inkomsten door corona zijn afgenomen. De begroting is in 12 maanden opgedeeld. De Lannooy legt uit hoe krimp van de economie werkt. Vorig jaar is besloten om de cijfers van het IMF te gebruiken voor het opstellen van de begroting. Het IMF doet jaarlijks een hercalculatie.
 • [11:51] Ersila de Lannooy zegt eerst uit te willen leggen waar de cijfers vandaan komen. Het parlement keurt ieder jaar de begroting van het volgende jaar goed of af. De meeste inkomsten van de overheid zijn afkomstig van de belasting. Daarnaast komt er geld binnen uit het afgeven van vergunningen.
 • [11:48] De tweede tranche van de lening. Daarvoor is eerst goedkeuring van de 3e Uitvoeringsagenda nodig. Onder meer de schulden door het CMC zullen moeten worden opgelost.
 • [11:47] Op het moment dat een economie stopt, wat gebeurd is bij de lockdown. Daarbij komt dat de inkomsten door belastingen daardoor zijn afgenomen. Verder zijn er extra kosten geweest door Covid-19.
 • [11:45] Sylvania zegt dat het kabinet-Pisas het erover eens is dat er toezicht wordt gehouden op goede besteding van de gelden. Het is volgens de minister 5 voor 12. Er zullen dus maatregelen genomen moeten worden. Er zijn tekorten voor het betalen van ambtenaren, zorg, etc.
 • [11:43] Sylvania legt uit dat er toezicht door Nederland wordt gehouden op juiste besteding van het geld uit Nederland. Het is belangrijk dat het geld op de goede plek terugkomt.
 • [11:42] Deze week komt er een nieuw team van ambtenaren uit Nederland. Er zullen adviezen worden gegeven voor aanpassingen in de wet. De knelpunten die er zijn zullen aangepast worden. Nederland heeft voorgesteld 3 ambtenaren uit Europees Nederland aan te stellen voor het Coho.
 • [11:39] Morgen worden in een extra Raad van Ministers hier beslissingen over genomen. Nederland heeft deze eisen gesteld om in aanmerking te komen voor de deeltranche van 75,5 miljoen gulden.
 • [11:38] Silvania roept het parlement op om zich te haasten om deze wetten te behandelen. Hij wijst erop dat de salarissen sinds vorig jaar al verlaagd zijn, maar dat Raymond Knops ook de wetgeving op orde wil hebben.
 • [11:36] Er moeten 3 wetten door het parlement. Verlaging salarissen ministers, Statenleden en directeuren overheidsnv's. In de Rijksmnisterraad is afgesproken dat op 1 juli deze wetgeving door het parlement moet zijn, behalve voor overheidsgelieerde entiteiten. Daar is meer tijd voor.
 • [11:34] Javier Sylvania heet iedereen welkom. Vorige maand zijn gesprekken gevoerd met ambtenaren van Binnenlandse Zaken om over Coho te praten. Dus voor het aantreden van het kabinet Pisas zijn die gesprekken al begonnen ondanks dat ze geen utoriteit hadden.
 • We zijn in afwachting van de persconferentie.
-- Advertentie --
magnifiercross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram