Door: NU.cw
15 juni 2021

Het Bestuurscollege van Bonaire heeft de Curaçaose regering per brief om aandacht gevraagd voor de uitleg die de SVB in Willemstad geeft aan het vonnis van het Hof over de korting op de AOV van niet-ingezetenen van Curaçao, onder wie enkele honderden inwoners van Bonaire.

"Het gaat om mensen die altijd netjes hun premies hebben betaald die opeens werden geconfronteerd met een eenzijdig besluit hun AOV te verlagen. De uitspraak van het Hof is duidelijk: zij moeten krijgen waar ze recht op hebben. Om te voorkomen dat ze allemaal individueel een rechtszaak moeten aanspannen met alle kosten van dien, hebben wij besloten een beroep te doen op de regering van Curaçao om samen een oplossing te vinden", aldus gedeputeerde Den Heyer.

Curaçao besloot in 2017 via een landsverordening dat AOV-gerechtigden die niet op Curaçao wonen 10 procent werden gekort op de uitkering en ook geen kerstuitkering meer kregen. Het Bestuurscollege trok toen direct aan de bel en legde de kwestie destijds onder meer voor aan de toenmalige staatssecretaris van SZW. Maar de inspanningen leidden tot niets.

Inmiddels ligt er nu een vonnis van het Gemeenschappelijk Hof. Dat oordeelde in hoger beroep in een zaak van een inwoner van Bonaire dat het besluit van het schrappen van deze korting van 10 procent door Curaçao niet rechtmatig is indien deze aan een viertal voorwaarden voldoen.

Volgens de SVB geldt de uitspraak uitsluitend voor de burger die de rechtszaak heeft aangespannen en niet voor andere in Caribisch Nederland wonende AOV-gerechtigden. Het Bestuurscollege van Bonaire vindt dat deze uitleg in strijd is met het vonnis van het Hof en klopt daarom opnieuw op de deur van de Curaçaose regering met het verzoek mee te werken aan het oplossen van deze kwestie overeenkomstig de uitspraak van het Hof.

-- Advertentie --

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram