zondag 19 mei 2024
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw

De plannen voor de restauratie van de Waterfortboogjes zullen de komende maanden uitgewerkt gaan worden. Dat meldt het Algemeen Pensioenfonds Curaçao (APC).

Het ministerie Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP), de Stichting Monumentenzorg, de Stichting Monumentenfonds en het APC tekenden op 9 juni jongstleden de Letter of Intent (LoI). Ze willen de komende maanden restauratie, beheer, onderhoud en exploitatie van de waterfortboogjes in Punda samen uit werken.

“De monumentale waterfortboogjes vormen een integraal onderdeel van de herontwikkeling van het Plaza gebied. Deze boogjes zijn belangrijk historisch erfgoed en eigendom van het Land. Toen APC het Plaza hotel in 2020 op de veiling kocht, had de overheid al de wens om exploitatie van de waterfortboogjes aan de toekomstige eigenaar over te dragen”, aldus APC.

De partijen hebben volgens APC gezamenlijk als doel het in stand houden van het monumentaal erfgoed door een haalbaar plan op stellen voor de restauratie, renovatie, duurzaam beheer en exploitatie van de waterfortboogjes. Het tekenen van de LoI maakt deel uit van de initiatieffase waarin APC en partner Heritage Plaza Consortium (HPC) zich bevinden.

Niet alleen zullen de verschillende onderdelen van het plan getoetst worden op haalbaarheid, maar wordt in het plan van aanpak ook rekening gehouden met een breed gedragen ontwikkeling van de boogjes. Het team zal overleg voeren met relevante stakeholders en deskundigen betrekken in dit traject.

“Het ministerie van VVRP, de Stichting Monumentenzorg, de Stichting Monumentenfonds en het APC zijn ervan overtuigd dat met dit initiatief en de totale ontwikkeling van het voormalig Plaza Hotel de binnenstad van Punda een ware opleving zal krijgen”, zegt het APC.