vrijdag 24 mei 2024
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw

Door de recente versoepeling van de coronaregels kan de Belastingdienst Caribisch Nederland sinds deze maand weer langs bij bedrijven voor de reguliere check van de administratie en controle op de naleving van belastingregels.

De Belastingdienst wil allereerst persoonlijk controleren of de gegevens die een bedrijf opgeeft voor de loonheffing overeenkomen met het aantal werkzame personen. Daarom wordt aan de aanwezige medewerkers op de dag van de controle gevraagd zich te legitimeren. Zo kan gecheckt worden of zij wel door de werkgever zijn aangemeld voor de loonheffing. De belastingcontroleurs zullen onaangekondigd op bezoek komen.

Daarnaast zal in de administraties van bedrijven worden gecontroleerd of de juiste bedragen zijn ingediend bij de belastingaangiften en -aanslagen. Deze bezoeken worden wel van te voren aangekondigd, zodat de bedrijven zich kunnen voorbereiden en de boeken klaar hebben liggen als controleurs langskomen.