maandag 27 september 2021 21:39
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw
Door: NU.cw
7 juni 2021

In een nieuw ontwerp van de Screeningswet worden de wettelijke regels voor de screening van kandidaat-ministers aangepast en moet de integriteit van het bestuur beter worden gewaarborgd. Het wetsvoorstel ligt nu bij de Raad van Advies.

Demissionair minister van Algemene Zaken Eugene Rhuggenaath heeft de ontwerpwet - officieel de ontwerp-Landsverordening waarborging integriteit ministers - aangeboden aan de Raad van Advies. Het besluit hierover werd al eerder genomen, namelijk in de ministerraad op 26 mei.

Het wijzigingsvoorstel dat nu op tafel ligt volgt de regeling in de huidige Screeningswet op hoofdlijnen maar er zijn aanpassingen en aanvullingen gemaakt. Belangrijke basis daarvoor was het Eindrapport van de Evaluatiecommissie Landsverordening integriteit (kandidaat-)ministers van 7 oktober 2020. Daarnaast werd gebruik gemaakt van het rapport van Transparency International uit 2013 en de richtlijnen van het VN-verdrag tegen corruptie (UNCAC) .

Volgens de Evaluatiecommissie moest onder meer het doel van de wet beter worden gedefinieerd en de begrippen duidelijker omschreven. Bijvoorbeeld de uitleg van het begrip nevenfuncties, in de wet ‘secundaire functies en activiteiten’ geheten. Ook waren er bezwaren bij de praktische uitvoering. Zo zou bijvoorbeeld op bepaalde punten sprake zijn van privacyschending bij de screening.  

De Raad van Advies gaat zich nu over de aangepaste Screeningswet buigen. Gemiddeld doet de raad er rond de drie maanden over om advies uit te brengen. Als er ingrijpende wijzigingen nodig zijn, zal het aangepaste ontwerp weer opnieuw aan de raad worden voorgelegd voordat het voorstel door de nieuwe regering uiteindelijk kan worden aangeboden aan de Staten.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

magnifier linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram