woensdag 6 juli 2022 21:48
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw
Door: Rick Hart
|
28 mei 2021

De overheid geeft een persconferentie over de resoluties van de onlangs gehouden Nationale Dialoog over corona en haar perspectieven. Demissionair minister-president Eugene Rhuggenaath en communicatiedirecteur Maharo Isenia zijn aanwezig bij de persconferentie.

De persconferentie begint om 11.30 uur en NU.cw is erbij voor de vertaling in het Nederlands.

We vertalen van minuut tot minuut, dus ververs je browser regelmatig voor de laatste updates. Het laatste nieuws vind je bovenaan. Door de snelheid van het vertalen, kunnen er spelfouten in dit Liveblog zitten, onze excuses daarvoor.

 • De persconferentie wordt afgesloten. Dank voor je aandacht voor dit Liveblog. Graag tot een volgende keer.
 • [12:44] Bibando is een belangrijk woord, aldus Rhuggenaath. Hij is trots betrokken te zijn bij de nationale dialoog. Verschillende stakeholders en sectoren hebben gezien hoe belangrijk het is om samen te werken. Hij zegt dat we er klaar voor zijn om verdere open te gaan. Hij dankt de organisatoren van de nationale dialoog.
 • [12:42] Rhuggenaath zegt dat vandaag een financieel vooruitzicht gestuurd moet worden naar het Cft, dat gebeurt iedere maand. Over financiële steun stond vandaag niets op de agenda van de Rijksministerraad.
 • [12:40] Isenia zegt dat mensen die een app hebben, bij de ingang van een feest zullen worden gecontroleerd met behulp van de app. Hij benadrukt dat er geen gegevens uit de app naar de overheid gaat.
 • [12:37] Isenia zegt dat de resultaten van de nationale dialoog nu zijn gepresenteerd en verder uitgewerkt gaan worden. Het uitgangspunt voor de nabije toekomst is om antigeentesten te gaan gebruiken bij een feest.
 • [12:33] Er is intussen een rapport opgesteld over alles wat met corona te maken heeft om dit over te dragen aan de nieuwe regering. Rhuggenaath zegt dat iedereen voor het openen van de economie is. De demissionaire premier zegt dat zijn partij ook de motie van gisteren heeft gesteund. Een copie van de motie is al naar het crisisteam gestuurd om te kijken wat ze ermee kunnen. De motie is in lijn met het beleid wat u gevoerd wordt.
 • [12:25] Hoeveel het pilotproject gaat kosten, is nog niet bekend.In ieder geval komt het van de begroting van de overheid.
 • [12:20] Rhuggenaath zegt dat de pilotprojecten door de private sector worden gedragen. Volgens Isenia heeft de overheid geen ervaring bij het organiseren van een feest.
 • [12:16] Isenia zegt dat de pilotprojecten, de feesten, zo normaal mogelijk moeten verlopen. Dus dansen met een mondkapje gaat niet gebeuren bijvoorbeeld. De tests die gedaan moeten worden, worden betaald door de overheid.
 • De vragenronde van de pers begint.
 • [12:14] Harmen de Windt is één van de deelnemers aan de nationale dialoog. Hij is tevreden over de verschillende overleggen met de overheid. De nationale dialoog is zinvol aangezien er nu duidelijke regels komen. Alle sectoren hebben te lijden onder de coronacrisis. Hij is blij om te zien dat er door de overheid naar oplossingen wordt gekeken. Ivan de Windt was ook deelnemer. Hij wijst erop dat we niet terug kunnen naar vroeger en we ervoor moeten zorgen dat we fit en gezond zijn. Er moet volgens hem meer gekeken naar preventie. Pastoor Curtis zegt dat de nationale dialoog zeer zinvol was omdat er naar elkaar werd geluisterd.
 • [12:08] Inwoners van Curacao die gevaccineerd zijn en naar een hoog risico gebied reizen zouden als ze terugkomen geen pcr test hoeven te doen. Daar wordt naar gekeken. De regering is in overleg met strandtenten en beachclubs over maatregelen en regels.
 • [12:06] Rhuggenaath zegt dat er cruiseschepen zijn die hebben aangegeven weer naar Curacao te willen komen. De overheid heeft aangegeven er de voorkeur aan te geven dat mensen gevaccineerd zijn of getest worden. In juni kunnen de eerste cruiseschepen ontvangen worden. Daarnaast wordt door de regering gekeken naar reizigers tussen Aruba, Bonaire en Curacao. Inwoners zouden gevaccineerd zijn en met hun vaccinatiepaspoort vrij kunnen reizen in deze bubbel.
 • [12:02]] De data die uit de app worden gehaald, zullen transparant zijn. Verder moet het mensen duidelijk worden gemaakt waarom we ons aan de maatregelen moeten houden. De private sector zegt bereid te zijn te kijken of vergunningen digitaal kunnen worden gemaakt en dit te helpen financieren.
 • [11:59]Er komt een sticker die ondernemers op de deur van hun bedrijf kunnen plakken waardoor duidelijk wordt dat dit bedrijf voldoet aan de normen voor wat betreft coronamaatregelen. Met de app kan er gemakkelijker gecontroleerd worden. Zo wordt dan duidelijk hoeveel mensen er op een bepaalde plek zijn. Verder kan gemonitord worden of een organisatie zich aan de vergunning houdt.
 • [11:57] Verschillende stakeholders hebben aangegeven geinteresseerd te zijn in de app. Maar het staat iedereen vrij om wel of geen gebruik te maken van de app. Op het moment dat er geen gebruik wordt gemaakt van de app zullen extra maatregelen worden doorgevoerd bij de bedrijf op plek.
 • [11:55] Isenia zegt dat de regering in gesprek wil blijven met de stakeholders. Er wordt tevens een app gelanceerd om begrip te krijgen voor de structurele maatregelen en hoe we om moeten gaan met corona. Tevens bedoeld om begrip te kweken voor iemand die gevaccineerd is of niet. De privacy van mensen wordt gegarandeerd.
 • [11:52] De tijdlijn voor de pilotprojecten wordt besproken Vandaag wordt met stakeholders gesproken. De komende 2 weken worden de verschillende activiteiten voorbereid.
 • [11:51] Isenia bespreekt een aantal nieuwe richtlijnen voor verschillende plekken en activiteiten, zoals happy hour, kerk, marathon, fietswedstrijd, etc. Op iedere groep wordt apart ingegaan.
 • [11:47] Er wordt ingegaan op de details van een pilot in een afgesloten ruimte en in de buitenlucht. Er komen 2 groepen mensen die deelnemen. 1 Groep van 200 gevaccineerde mensen en 1 griep met hetzelfde aantal niet gevaccineerd. Er wordt eveneens gebruik gemaakt van een app. De deelenemers aan de test worden achteraf bevraagd.
 • [11:46] Wat verwacht een burger van een feest? Op 31 mei wordt een enquete gelanceerd om het antwoord op deze vraag te vinden. Er wordt nu begonnen met een pilotproject in een club in een afgesloten ruimte waar gedanst kan worden. Ook in de buitenlucht. Daarnaast wordt een test gedaan met een toneelstuk of comedy.
 • [11:44] Het gaat bij de pilotprojecten of het Covid-safe is. Ook juridische aspecten komen aan de orde. Dan gaat Maharo in op de gedragsnormen.
 • [11:42] Er worden verschillende thema's getoond op de slide waar tijdens de nationale dialoog op in is gegaan. Er komen verschillende pilotprojecten. Isenia gata in op de praktische omstandigheden waaronder het aantal deelnemers dat kan en mag deelnemen aan een pilotproject.
 • [11:40] Het was volgens Maharo Isena belangrijk om de nationale dialoog te organiseren om uit verschillende gelederen uit de gemeenschap en stakeholders meningen te horen. E wordt ingegaan op de reden van het inleveren van de telefoons van deelnemers.
 • [11:38] De heren De Windt, Harms en pastoor Curtis vertegenwoordigen bij deze persconferentie de mensen die bij de Nationale Dialoog aanweizg waren.
 • [11:37] Op 10 mei en 11 mei en 14 mei zijn verschillende sectoren bijeen gekomen om te praten over de toekomst van de maatregelen omtrent corona. De resultaten worden vandaag gepresenteerd. Het doel was om te luisteren naar de burgers van Curaco inzake de maatregelen rondom corona. Ook om te voorkomen dat er weer nieuwe maatregelen moeten worden genomen. Curacao moet op een duurzame manier worden geopend.
 • [11:34] Eugene Rhuggenaath begint met te vertellen dat er komende maandag een persconferentie plaatsvindt waarin meer bekend wordt gemaakt over het afschalen van de coronamaatregelen.
 • De persconferentie begint over enkele minuten.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

magnifiercross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram