zondag 21 april 2024
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw

De ambtenaren die eerder willen stoppen met werken hebben er een hele tijd om moeten wachten, maar gisteren is dan toch de Landsverordening Vervroegde Vrijwillige Uittreding (VVU) aangenomen in de Staten.

In 2016 werd op Curaçao de pensioenleeftijd verhoogd. Een groep ambtenaren gaf vervolgens aan niet te willen wachten op hun pensioenleeftijd maar eerder te willen stoppen. Zij zijn toen niet vertrokken omdat het financieel erg ongunstig was. Ze moesten onder meer zelf tot hun 65ste de sociale lasten afdragen.  

Deze ambtenaren bleven dus maar waren wel een demotiverende factor in de organisaties. Het gaat om een groep van in totaal 600 ambtenaren die sinds 2016 al weg wil. In totaal 788 ambtenaren kwamen in aanmerking voor de vervroegde uittreding. 

De ambtenarenvakbonden en de overheid hebben uiteindelijk in november 2020 een convenant ondertekend waarin vervroegde uittreding tegen een voorwaardenpakket zijn vastgelegd. Hieronder vallen onder meer een eenmalige lumpsumuitkering en een maandelijke uitkering tot aan het daadwerkelijke pensioen van de ambtenaar op zijn 65ste. Doel was dat de wet VVU  in december zou worden aagenomen in de Staten en dan op 1 januari 2021 zou ingaan. De wet is nu op 25 mei aangenomen, een vertraging van opnieuw 5 maanden.

Het mogelijk maken van vervroegde uittreding is een  van de maatregelen van de regering om de kosten van de overheid te verlagen. Dat is een van voorwaarden om in aanmerking te komen voor financiële steun uit Nederland.

Zelf zei Konket niets te kunnen zeggen over of de vraag of Curaçao te veel ambtenaren heeft. Hij wacht nog op cijfers van een analyse die zijn gemaakt in het kader van het Landspakket. In het Landspakket is overigens ook een plan opgenomen om de motivatie en productiviteit van ambtenaren te verhogen.