donderdag 27 januari 2022 15:58
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw
Door: NU.cw
20 mei 2021

De pensioengerechtigde leeftijd van rijkambtenaren in Caribisch Nederland gaat vanaf 2030 omhoog naar 66 jaar. De ambtenarenvakbonden hebben hierover een akkoord bereikt met RCN. Ook is er overeenstemming over een nieuwe cao voor de komende 3 jaar.

De vakbonden Abvo, Acom, NAPB en StrAF en de Rijksdienst Caribisch Nederland brachten het onderhandelingsresultaat over het nieuwe arbeidsvoorwaardenpakket en de pensioenregeling gisteren naar buiten.

De pensioenopbouw stond onder druk door de renteontwikkeling als gevolg van de verslechterde economische situatie. Door de lage rente kon niet meer de afgesproken pensioenopbouw van 1,75% per jaar worden gerealiseerd. De ambtenaren zouden met de huidige pensioenregeling na hun 65ste te maken kunnen krijgen met een flinke achteruitgang van het inkomen. Om dit te voorkomen zijn de volgende afspraken gemaakt:

  • een verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd tot 66 jaar vanaf 2030;
  • een beperking van de opbouw van het pensioen tot een maximaal jaarinkomen van 47.500 dollar;
  • een modernisering van het invaliditeitspensioen.

Daarnaast is een akkoord bereikt over nieuwe arbeidsvoorwaarden. De nieuwe cao geldt voor de komende drie jaar en houdt in:

  • een eenmalige uitkering in 2021;
  • arbeidsduurverkorting tot een 36-urige werkweek;
  • een tegemoetkoming voor rijksambtenaren in risicovolle beroepen vanaf 2022.

De bonden leggen het onderhandelingsresultaat nu eerst voor aan de eigen achterban.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

magnifier linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram