woensdag 31 mei 2023 12:34
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw
Door: NU.cw
|
19 mei 2021

Zes kinderopvangorganisaties op Bonaire zijn op 17 mei in samenwerking met Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) een pilot met kinderopvang voor kinderen met een speciale zorg- of opvoedingsbehoefte gestart. Dat meldt de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN).

Het komende jaar zullen de kinderopvangorganisaties dagopvang en naschoolse opvang verzorgen voor kinderen die extra ondersteuning of zorg nodig hebben. De opvangorganisaties en ouders worden daarbij ondersteund door een multidisciplinair zorgteam.

Tot nu toe was er op Bonaire nog geen speciale kinderopvang voor kinderen met een speciale zorg- of opvoedingsbehoefte. Ook konden kinderopvangorganisaties met vraagstukken die betrekking hebben op de opvang van deze kinderen nergens terecht voor professionele begeleiding, advies en ondersteuning. Daar komt volgens RCN nu verandering in.

"Vanuit het programma BES(t) 4 kids worden kinderopvangorganisaties in de pilot in staat gesteld om kinderen met een zorgbehoefte in de eigen organisatie op te vangen en te begeleiden. Vier kinderopvangorganisaties starten vanaf 17 mei, twee in augustus. Zij krijgen een startvergoeding en een maandelijkse bijdrage per kind", aldus RCN.

De startvergoeding is bedoeld voor aanpassingen in de inrichting van de opvanglocatie. De maandelijkse bijdrage is voor extra materialen en begeleiding die nodig is voor het ondersteunen van de ontwikkeling van kinderen met een speciale zorg- of opvoedingsbehoefte.

Daarnaast biedt een multidisciplinair zorgteam onder leiding van CJG, professionele ondersteuning aan de kinderopvangorganisaties en ouders. Dit zorgteam bestaat uit artsen en verpleegkundigen van het consultatiebureau, een orthopedagoog, pedagogische coaches, gezinsbegeleiders, opvoedingsondersteuners en de veldcoördinator kinderopvang.

Het pilotproject is vooral gericht op autistische kinderen van 1 tot 12 jaar. "Uit onderzoek blijkt dat ruim 50 procent van de bekende zorgkinderen op Bonaire een gedragsprobleem heeft dat samenhangt met autisme. Daarnaast zijn er veel kinderen met een sociaal pedagogisch probleem, bijvoorbeeld als gevolg van onder stimulering of hechtingsproblematiek", zegt RCN.

In de pilotperiode van een jaar wordt vooral gekeken hoe de reguliere kinderopvang geüpgrade wordt naar kinderopvang waarin ook kwalitatieve opvang van kinderen met een speciale behoefte kan plaatsvinden, met begeleiding en ondersteuning vanuit het disciplinaire zorgteam. Daarbij wordt ook ingezet op training en begeleiding van de ouders van deze kinderen.

Daarnaast wordt gekeken hoe de zorgketen snel en met voldoende aanbod kan reageren op de zorgbehoefte van kinderen. Een goede samenwerking tussen het multidisciplinaire zorgteam dat de eerstelijnszorg biedt en de tweede en derdelijnszorg vanuit organisaties zoals EOZ, MHC en Jeugdzorg, is daarbij van groot belang, aldus RCN.

-- Advertentie --
magnifiercross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram