zaterdag 25 september 2021 02:57
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw
Door: NU.cw
14 mei 2021

De nieuwe MFK/PNP-coalitie is nog niet van plan deel te nemen aan de gesprekken over de oprichting van het Coho. Instemmen met het nieuwe toezichtsorgaan is echter wel een voorwaarde van Nederland voor het openhouden van de geldkraan.

Officieel is het huidige kabinet-Rhuggenaath nog de gesprekspartner van Knops in de overleggen over het Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling (Coho), maar Rhuggenaath vindt het meer een taak voor de nieuwe regering. De MFK en PNP hebben het aanbod om met demissionair staatssecretaris Knops om tafel te gaan echter nog niet geaccepteerd, zo laat PNP-leider Ruthmilda Larmonie weten aan de Amigoe.

Eén van de voorwaarden van Nederland voor de nieuwe (derde) tranche liquiditeitssteun is instemming met de oprichting van het Coho. In november 2020 bereikten de regeringen van Curaçao en Nederland hierover politieke overeenstemming. In ruil voor hervormingen op Curaçao zal Nederland nieuwe steun bieden. Het Coho moet toezicht houden op de uitvoering van die hervormingen.

De beoogde nieuwe coalitiepartijen lieten eerder al weten geen fan te zijn van dit op te richten orgaan. Ze zien het Internationaal Monetair Fonds (IMF) als een geschiktere toezichtshouder.

Maar deze houding brengt Curaçao in een moeilijke positie wat betreft besluitvorming over de uitbetaling van verdere steun. Geld dat Curaçao zo hard nodig heeft. Half juni staat de volgende tranche liquiditeitssteun - en vooral de vraag of Curaçao heeft voldaan aan de voorwaarden - weer op de agenda van de Rjiksministerraad.

One comment on “MFK en PNP willen niet om tafel met Knops over Coho”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

magnifier linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram