maandag 11 september 2023 17:55
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw
Door: NU.cw
|
29 april 2021

De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) overweegt om een beperkt deel van haar goudreserve te vervangen door andere activa. De bank benadrukt dat er alleen besluiten worden genomen die de stabiliteit van de gulden niet in gevaar brengen.

De CBCS schrijft dit in reactie op de politieke discussie die is ontstaan naar aanleiding van vragen die MFK-parlementslid Charles Cooper onlangs stelde aan Financiënminister Gijsbertha over het beheer van de goudreserve. Het bericht van de Centrale Bank kwam bijna op het hetzelfde moment als het antwoord van minister Gijsbertha.

Met de verkoop van een beperkt deel van het goud dat op voorraad ligt, wil de Centrale Bank ‘de samenstelling en effectiviteit van de officiële reserves optimaliseren’. Omdat de bank een systeem van vaste wisselkoersen heeft, is het voor de stabiliteit van de economie nodig om voldoende reserves te hebben. Deze reserves bestaan voor een belangrijk deel uit goud, een vangnet voor wisselkoersschommelingen. Anders dan bij andere activa gaat de prijs van goud juist omhoog op het moment dat het economisch minder goed gaat.

Maar, de CBCS wil ‘onderstrepen dat alleen besluiten zullen worden genomen waarbij de stabiliteit van de gulden gegarandeerd blijft’. De CBCS is verantwoordelijk voor het bevorderen van de stabiliteit van de waarde van de gulden en dus het in stand houden van de vaste koppeling aan de Amerikaanse dollar. Daarvoor moet de deviezendekking altijd voldoende zijn. En dat is zo op Curaçao en Sint Maarten. Dit is vooral te danken aan de liquiditeitssteun die Nederland aan de eilanden heeft gegeven in verband met de covidpandemie.

De Centrale Bank concludeert dan ook: “De monetaire unie beschikt over een solide buffer waarmee de stabiliteit van de waarde van de gulden is gegarandeerd.”

-- Advertentie --
magnifiercross
error: Alert: Inhoudselectie is uitgeschakeld!!!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram