woensdag 17 april 2024
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw

Er was in 2019 opnieuw van alles mis in de jaarrekening van Curaçao. Zo waren de uitgaven en ontvangsten niet op orde en ook bij onder meer het subsidiebeleid ging het niet altijd goed. De Algemene Rekenkamer heeft de jaarrekening 2019 daarom afgekeurd.

Dat blijkt uit het rapport van de Algemene Rekenkamer Curaçao dat deze week naar buiten kwam. Volgens de Rekenkamer kwamen de verplichtingen en de inkomsten en uitgaven van de overheid in 2019 niet overeen met de afpraken uit de Landsbegroting.

De begroting werd overschreden met 178 miljoen gulden. Dat is 100 miljoen minder dan het jaar ervoor, maar nog steeds fors. Grootste boosdoener was dit jaar opnieuw het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN). Ruim de helft van de overschrijding werd veroorzaakt door GMN.

De Rekenkamer was ook erg kritisch over het subsidiebeleid. Curaçao blijkt voor ruim 256 miljoen gulden subsidies te hebben uitgekeerd aan negen stichtingen die niet rechtmatig waren. En hier ging vooral het ministerie van Onderwijs de mist in. Dit ministerie verstrekte maar liefst 204 miljoen gulden aan onrechtmatige subsidies.

De bal ligt nu bij de Staten. Zij moeten het kabinet om tekst en uitleg vragen en ervoor zorgen dat het kabinet de problemen zo snel mogelijk gaat aanpakken.