donderdag 18 augustus 2022 03:59
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw
Door: NU.cw
|
31 maart 2021


De veiligheid van kinderen in Caribisch Nederland wordt beter geregeld. Aan het Burgerlijk Wetboek BES wordt toegevoegd dat ouders verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van het kind. Het wetsvoorstel is woensdag ingediend bij de Tweede Kamer door minister Dekker (Rechtsbescherming) en staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid, Welzijn en Sport).

Verder staat in de wet dat er geen geestelijk of lichamelijk geweld gebruikt mag worden in het opvoeden van een kind. Ook het kind vernederend behandelen is niet toegestaan. Dat staat al zo in het Europees Nederlandse Burgerlijk Wetboek en wordt overgenomen in het Burgerlijk Wetboek BES.

Dit past bij het Bestuursakkoord aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 2021-2024 tussen het ministerie van VWS en de besturen van de Caribisch Nederlandse eilanden.

In de wet wordt duidelijk dat alle vormen van geweld in de opvoeding verboden zijn. Bijvoorbeeld, een ‘pedagogische’ tik, gewelddadige of bedreigende woorden, of lichamelijke of geestelijke verwaarlozing. Het stevig beetpakken van een kind om gevaar te voorkomen, bijvoorbeeld om een kind weg te trekken bij een gevaarlijke situatie, is wel toegestaan.

Deze wetswijziging kan zo gesprekken op gang brengen over hoe ouders kinderen kunnen opvoeden zonder geweld.  Het wetsvoorstel draagt daarmee bij aan het voorkomen van kindermishandeling. Kindermishandeling was overigens al strafbaar in Caribisch Nederland op basis van het Wetboek van Strafrecht BES.

De regels in het Burgerlijk Wetboek BES gelden niet alleen voor ouders, maar ook voor andere mensen die een kind verzorgen en opvoeden. Denk hierbij aan een voogd of pleegouders, maar ook grootouders of ooms en tantes die feitelijk een kind opvoeden en verzorgen.

De zorg voor een kind blijft ook buiten huis een verantwoordelijkheid van de ouders. Als de ouders merken dat hun kinderen mishandeld en misbruikt worden door anderen, moeten zij actie ondernemen om dit te stoppen.

Daarnaast past het afzien van geweld in de opvoeding binnen de pedagogische visies die door de besturen van Caribisch Nederland met de lokale organisaties worden vastgesteld. De eilanden steunen dan ook dat dit in een wet wordt opgeschreven. 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

magnifiercross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram