maandag 27 september 2021 13:12
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw
Door: NU.cw
25 maart 2021

Minister-president Rhuggenaath is content met het advies van de Raad van State. Het orgaan bracht advies uit over de rijkswet ter oprichting van het COHO. Normaal gesproken wordt het advies eerst aan de Rijksministerraad en de Tweede Kamer voorgelegd, maar het kwam eerder in handen van de pers.

Rhuggenaath zegt op vrijdag 19 maart het advies te hebben ontvangen. Dat werd al op 3 maart had vastgesteld. In het advies werden onder meer de vragen die Curaçao had met betrekking tot het landspakket en de daarmee gemoeide hervormingen behandeld.

Doordat het document strikt vertrouwelijk is totdat het wordt voorgelegd aan de Rijksministerraad en de Tweede Kamer, zegt Rhuggenaath dat het niet mogelijk is het publiekelijk te maken, noch concreet op de inhoud in te gaan. Hij kan er dan momenteel ook geen commentaar op geven, alhoewel het advies inmiddels wel in handen is gekomen van de media en er druk wordt gespeculeerd over de inhoud en de mogelijke implicaties.

"Reden hiervoor is dat het advies uitgebreid ingaat op de lijst met vragen die ik na bespreking in het parlement heb voorgelegd aan de Raad van State in oktober 2020. Hieruit is duidelijk geworden dat de Raad van State veel van dezelfde bedenkingen heeft die Curaçao had, waarbij een heroverweging van de concept Rijkswet op meerdere belangrijke punten aangeraden wordt", aldus Rhuggenaath.

In juli 2020 heeft de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Raymond Knops Curaçao duidelijk gemaakt dat voortzetting van de cruciale liquiditeitssteun alleen mogelijk was na acceptatie van een breed pakket aan hervormingen en de instelling van een nieuw Nederlands orgaan.

Na enkele maanden van onderhandeling waarbij op veel punten verbeteringen zijn aangebracht, en na het volgen van de benodigde procedures, heeft de regering van Curaçao een akkoord bereikt over de inhoud van het landspakket en ingestemd met het proces om het wetgevingstraject van de concept Rijkswet op gang te laten komen.

"Dit begon met het aanvragen van advies bij de Raad van State. Daardoor werd de liquiditeitssteun zeker gesteld, die in de afgelopen twee kwartalen zo broodnodig was in ruil voor hervormingen die belangrijk zijn voor Curaçao", stelt Rhuggenaath.

Tegelijkertijd werd overeengekomen dat de principiële vragen van Curaçao direct zouden worden voorgelegd aan de Raad van State, zodat hierover nog voor het aannemen van de rijkswet geadviseerd zou worden en verdere wijzigingen nog zouden kunnen worden doorgevoerd.

Rhuggenaath zegt nu dat blijkt dat de gevolgde onderhandelingsstrategie de juiste was. "Aan de ene kant werd de zo belangrijke financiële steun veilig gesteld op het moment dat dit van levensbelang was. En aan de andere kant werd het Raad van State-adviestraject ingezet, dat nu heeft geleid tot bevestiging van de bedenkingen die de regering in juli al had", aldus Rhuggenaath.

Volgens de premier is het nu aan Nederland, het demissionaire kabinet op Curaçao en eventueel daarna aan de nieuwe regering om verder te praten over de door de Raad van State voorgestelde heroverwegingen en om aanpassingen uit te onderhandelen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

magnifier linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram