maandag 26 juli 2021 22:17
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw
Door: NU.cw
24 maart 2021

Staatssecretaris Raymond Knops (CDA) betreurt het dat het vertrouwelijke advies van de Raad van State over de rijkswet ter oprichting van het COHO gelekt en breed verspreid is. Hij weerspreekt dat het wetsvoorstel haaks staat op het Statuut.

Aangezien het advies van de Raad van State, na gelekt te zijn, breed in de media is verschenen, heeft Knops daarom op advies van de Raad van State en in afstemming met de landen het advies nu al gepubliceerd.

"Op 11 maart heeft de Raad van State van het Koninkrijk advies uitgebracht over de rijkswet ter oprichting van het COHO. In een overleg tussen mij en de drie premiers van de Landen is op 18 maart afgesproken, zoals op grond van de wet met adviezen van de Raad van State te doen gebruikelijk is, dat het advies vertrouwelijk is en pas wordt gepubliceerd als het wetsvoorstel en de gezamenlijke reactie daarop van de vier landen naar de Tweede Kamer en de Staten worden gezonden", aldus Knops.

Volgens de staatssecretaris blijft In het advies van de Raad van State de kern van het wetsvoorstel overeind. In het advies staat namelijk dat het logisch is dat Nederland voorwaarden verbindt aan het verlenen van financiële steun.

Verder merkt Knops op dat, anders dan in verschillende media wordt gesuggereerd, het wetsvoorstel niet haaks staat op het Statuut. "Het is gebruikelijk dat de Raad van State kritisch kijkt naar wetten en daar zullen we met de landen over in overleg gaan", stelt Knops in zijn reactie tegenover NU.cw.

Eerder verscheen in diverse media dat de COHO rijkswet in strijd zou zijn met het Statuut. Nederlandse ambtenaren zouden teveel bevoegdheden hebben. De Raad van State zou betwijfelen dat hervormingen en geldleningen via de COHO Aruba, Curaçao en Sint Maarten beter op eigen benen zouden laten staan.

Nederland zou volgens de Raad van State teveel zeggenschap houden. De Raad staat wel achter de intentie om de eilanden weerbaarder te maken.

Knops: "In de tussentijd zijn we nu al een aantal maanden met Curaçao, Aruba en Sint Maarten aan de slag om op basis van de landspakketten de uitvoeringsagenda’s vorm te geven. Hierbij wordt concrete voortgang geboekt."

Dit gebeurt volgens Knops, zoals ook de premiers van alle drie de landen eerder hebben aangegeven, in goede samenwerking met de Landen. "Die goede samenwerking hopen we ook voort te zetten bij het opstellen van de reactie op het advies van de Raad van State", aldus Knops.

Beeld: Rijksoverheid

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

magnifiercross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram