dinsdag 18 januari 2022 01:29
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw
Door: NU.cw
23 maart 2021

De Eerste Kamer heeft vandaag ingestemd met de invoering van de wet maatregelen huurwoningmarkt Caribisch Nederland voor Bonaire. De wet zorgt voor een Huurcommissie die helpt bij geschillen, transparante huren én huurcompensatie voor huurders met een laag inkomen, aldus de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN).

"Door het woonwaarderingsstelsel (puntensysteem) in te voeren als toetsingskader voor huurwoningen, kan gekeken worden of de gevraagde huur passend is bij de geboden woonruimte", stelt RCN. Huurders en verhuurders kunnen geschillen hierover voorleggen aan de Huurcommissie: een onpartijdige organisatie die advies geeft en een bindende uitspraak kan doen.

"De woonlasten in Caribisch Nederland zijn hoog. Het substantieel verlagen daarvan draagt bij aan een betere inkomenssituatie van de inwoners van Bonaire. De invoering van de wet maakt een verbeterde huurcompensatie mogelijk in de sociale huursector voor mensen met lage inkomens", aldus RCN.

Dat betekent dat er minder inkomen hoeft te worden besteed aan woonlasten. Voor de particuliere huursector wordt deze maatregel nog onderzocht. De huurcompensatie wordt aan de sociale verhuurder verstrekt, die vervolgens een lagere huurprijs rekent.

De wet zal ook gaan gelden voor Sint Eustatius en Saba, zodra zij de lokale regelingen voor een woningwaarderingstelsel en een huurcommissie (eilandverordeningen) hebben uitgewerkt. De oorspronkelijke wet Huurwoningmarkt Caribisch Nederland is op 19 april 2017 in het Staatsblad gepubliceerd en kan nu door de aangenomen wetswijziging op verschillende momenten per eiland worden ingevoerd.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

magnifier linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram