woensdag 13 september 2023 08:16
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw
Door: NU.cw
|
11 maart 2021

Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) Kajsa Ollongren en gedeputeerde Nina den Heyer van het openbaar lichaam Bonaire (OLB) hebben donderdag een bestuursafspraak voor het Papiamentu op Bonaire ondertekend. Dat meldt Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN).

De bedoeling van de afspraak is Papiamentu te beschermen en te bevorderen. Ollongren ondertekende de afspraak mede namens de ministers Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap), Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) en staatssecretaris Raymond Knops van BZK.

Aangezien er steeds meer talen gesproken worden op Bonaire is de bescherming van Papiamentu van groot belang. De gesprekken die hierover tussen het Nederland, het OLB, Stichting SPLIKA en Fundashon Akademia Papiamentu zijn gevoerd, hebben tot deze bestuursafspraak geleid.

Papiamentu moet zo beschermd en bevorderd worden voor de huidige en toekomstige generaties. Om dit te bereiken zijn er ambities uitgesproken om onder andere het niveau van Papiamentu in kaart te brengen en te waarborgen dat de taal niet alleen gesproken wordt, maar dat de mensen die van school afkomen het ook kunnen lezen en schrijven.

In de bestuursafspraak is volgens RCN verder afgesproken dat de partijen de oprichting van een gezamenlijke organisatie onderzoeken. Deze organisatie moet zich inzetten voor het behoud en de verdere ontwikkeling van Papiamentu als ook de cultuur die is verbonden aan de Papiamentse taal. Hiervoor wordt ook contact gezocht met Aruba en Curaçao, waar ook Papiamentu wordt gesproken.  

Ollongren: “Taal is belangrijk voor ons allemaal. Het maakt ons mede tot wie we zijn. Mede dankzij onze taal horen we ook bij een bepaald land of een bepaalde groep. Het Papiaments staat onder druk van de andere talen op Bonaire. Daarom is deze afspraak belangrijk. Het vormt een belangrijke aanvulling op bestaande wetgeving.”

Den Heyer: “De Papiamentse taal is een belangrijk onderdeel van het cultureel erfgoed van Bonaire, omdat de rijke geschiedenis, cultuur en identiteit van Bonaire hierin is gearchiveerd en verder wordt ontwikkeld.

Op Bonaire worden er meerdere talen gesproken, maar Papiamentu blijft de taal die alle bevolkingsgroepen met elkaar verbindt. Het is een memorabel moment in de geschiedenis van Bonaire.”

Om ervoor te zorgen dat alle ambities ook daadwerkelijk worden gerealiseerd en de voortgang te bewaken vindt er regelmatig overleg plaats tussen partijen. De bestuursafspraak staat niet op zichzelf.

Bij het OLB en de belangenorganisaties, Stichting SPLIKA en Fundashon Akademia Papiamentu leeft namelijk de wens om Papiamentu ook te erkennen onder het Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden. De minister wil dit ook gezamenlijk onderzoeken.

-- Advertentie --
magnifiercross
error: Alert: Inhoudselectie is uitgeschakeld!!!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram