vrijdag 7 oktober 2022 17:18
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw
Door: NU.cw
|
1 maart 2021

De korting van 10% op het AOV-pensioen en het schrappen van de jaarlijkse kerstuitkering voor niet-ingezetenen van Curaçao is niet in alle gevallen toegestaan. Dat heeft de rechter in een proefprocedure bepaald.

In 2016 is de Landsverordening Algemene Ouderdomsvoorziening (LvAOV) gewijzigd. Sinds 2016 krijgen niet-ingezetenen van Curaçao niet langer een kerstuitkering (ter grootte van één maand AOV) en vanaf het jaar 2017 krijgen zij 10% minder AOV-pensioen dan mensen die wel ingezetene zijn van Curaçao.

Het Hof heeft nu beslist dat Curaçao voor de hoogte van het AOV-pensioen op zichzelf wel een onderscheid mag maken tussen mensen die wel en mensen die niet op Curaçao wonen.

Maar dat onderscheid mag niet gemaakt worden als het gaat om mensen die van de Nederlandse Antillen een ouderdomspensioen ontvingen dan wel in de Nederlandse Antillen zonder lopende uitkering verzekerd waren voor een ouderdomspensioen, bij de opheffing op 10 oktober 2010 in het land de Nederlandse Antillen woonden, op het moment van de bekendmaking van deze wijzigingen van de LvAOV op 29 juli 2016 binnen het grondgebied van de voormalige Nederlandse Antillen woonden en daar ook nog steeds wonen.

Volgens de rechter is er geen goede reden om mensen die woonden en wonen op
Sint Maarten of de BES-eilanden, anders te behandelen dan mensen die op Curaçao woonden en wonen. Zij waren allemaal ingezetenen van het land de Nederlandse Antillen en wonen binnen het grondgebied van de voormalige Nederlandse Antillen.

Zij hebben er niet zelf voor gekozen om van woonland te veranderen. Voor deze groep is het onderscheid tussen ingezetenen en niet-ingezetenen in strijd met het verbod van discriminatie. Het houdt in dat de overheid mensen in (vrijwel) gelijke omstandigheden niet verschillend mag behandelen.

Dat verbod is neergelegd in het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden en het Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten.

De uitspraak van het Hof betekent dat deze niet-ingezetenen van Curaçao, zolang zij blijven wonen binnen het grondgebied van de voormalige Nederlandse Antillen, recht hebben op hetzelfde AOV-pensioen als ingezetenen van Curaçao en ook op de kerstuitkering.

-- Advertentie --
magnifiercross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram