zaterdag 18 september 2021 16:09
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw
Door: NU.cw
18 februari 2021

Politieke partij Korsou Un Munusipio Ulandes Nobo (KUMUN) vindt het voorstel van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) om de Algemene Ouderdomsverzekering met 10 procent te korten onacceptabel. De partij reageert hiermee op het bericht dat deze week verscheen in het Antilliaans Dagblad waarin staat dat de SVB heeft voorgesteld om de AOV te koppelen aan draagkracht.

Dat betekent dat welvarende gepensioneerden minder pensioen krijgen. Voordat dat gebeurt, stelt SVB voor om eerst een algehele korting op de AOV-korting toe te passen van 10 procent. Volgens de SVB is een aanpassing van de huidige pensioenregeling nodig in verband met de economische crisis waar het land momenteel in verkeert.

KUMUN wijst erop dat al in de jaarrekening van 2005, die nu nog op de website van SVB beschikbaar is, door SVB werd aangedrongen op maatregelen ten aanzien van het AOV-fonds vanwege de toenemende vergrijzing.  Het heeft echter nog tot 2013 geduurd voordat een verhoging van de AOV-leeftijd daadwerkelijk is doorgevoerd.

In 2005 werd er nog 10 % betaald (5,5% werkgever + 4,5% werknemer) aan AOV-premie over het inkomen. lnmiddels is dat 15% (9% werkgever + 6% werknemer). Volgens de oranje partij is dit een duidelijk voorbeeld dat het uitstellen van moeilijke beslissingen uiteindelijk duurder uitpakt voor zowel de werkgever als de werknemer.

“De hoge premies werken vervolgens weer zwartwerken in de hand, wat de premie-opbrengsten verder onder druk zet”, aldus KUMUN in een verklaring.

De partij zegt verder dat met het korten van de AOV met 10 procent ‘de zwaksten in de samenleving de prijs betalen voor het gebrek aan politieke daadkracht’. KUMUN ziet daarentegen liever structurele hervormingen die een oudedagsvoorziening op lange termijn waarborgen.  Hierbij kan worden gedacht aan:

• Het fiscaal stimuleren van pensioensparen via de werkgever  ('tweede pijler').

• Het fiscaal stimuleren van pensioensparen in eigen beheer ('derde pijler') om hiermee de afhankelijkheid van de  AOV te verminderen.

• lntegratie van de AOV-premie in de inkomstenbelasting schijven en financiering van de AOV vanuit de algemene middelen. Hiermee kunnen de uitvoeringskosten worden verminderd. Tevens kan dan dekking voor de AOV-uitkeringen worden gezocht door besparingen op andere overheidsuitgaven.

• Striktere controles op zwartwerken en premieafdrachten zodat iedereen zijn deel betaalt.

One comment on “KUMUN vindt korting op AOV niet acceptabel”

Laat een antwoord achter aan Ton Hofstede Antwoord annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

magnifier linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram