donderdag 24 juni 2021 03:46
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw
Door: NU.cw
3 februari 2021

De regering geeft een persconferentie over de Uitvoeringsagenda. Volg ons Liveblog met de Nederlandse vertaling van de persconferentie.

Premier Eugene Rhuggenaath en Daisy Tyrol-Carolus gaan het hebben over de implementatie van de Uitvoeringsagenda en het daarin geratificeerde Landspakket.

De persconferentie begint om 15.00 uur en de Nederlandse vertaling is live te volgen via dit Liveblog.

We vertalen van minuut tot minuut, dus ververs je browser regelmatig voor de laatste updates. Het laatste nieuws vind je bovenaan. Door de snelheid van vertalen kunnen er spelfouten in onderstaande tekst zitten. Onze excuses daarvoor.

 • Totzover de persconferentie. Dank voor je aandacht en graag tot een volgende Liveblog.
 • Rhuggenaath sluit af. Hij zegt dat er samengewerkt wordt met Nederland. Met lokale experts. Er zijn nog veel meer vragen te beantwoorden. We willen onze doelen bereiken. Dit is een start om een nieuwe etappe in te gaan.
 • Tyrol-Carolus legt uit dat in het belastingsysteem veranderingen komen. Er komen meer indirecte belastingen ipv direct.
 • Het grond- en vastgoedbedrijf is een instantie die terreinen en gebouwen gaat beheren. De details weet Rhuggenaath niet. De terreinen komen niet in handen van Nederland. Er is een proces in gang gezet om de entiteit vorm te geven. De minister van VVRP kan meer uitleg geven.
 • Vragen in het Nederlands.
 • Garanties heb je nooit in het leven, dus ook niet over de voortgang van het Landspakket bij een volgende regering. De gemeenschap en het parlement zullen goed geinformeerd moeten worden. De pandemie is de aanzet geweest tot de financiële steun. De uitvoering van het Landspakket ligt vast en is een voorwaarde voor de steun. Rhuggenaath zegt dat het uiteindelijk de bevolking is die beslist wordt of er met de steun wordt doorgegaan. Hij vindt dat we deze lijn moeten volgen. Nederland kan de financiering ook stoppen als er niet voldaan wordt aan de eisen.
 • Onderwijs zal moeten zorgen voor mensen die je nodig hebt in je economie.
 • Bij besparing in de publieke sector gaat het niet alleen om minder personeel. Ook performanceverbetering maakt hier onderdeel van uit. De produktiviteit gaat hierdoor omhoog, aldus Rhuggenaath.
 • In de eerste fase gaat geïnventariseerd worden in wat er nodig is in het onderwijs.
 • De regering wil dat de bevolking er ook echt iets van terugziet, zegt Tyrol-Carolus.
 • Vragenronde van de pers.
 • Versterken van de rechtstaat. Onder andere zullen er betere grenscontroles gaan plaatsvinden.
 • De financiële sector. De Centrale Bank moert versterkt worden om aan internationale eisen te voldoen.
 • Het belastingsysteem. Iedereen moet belasting betalen. Er moet een realiseerbaar belastingstelsel komen die gemakkelijk gecontroleerd kan worden.
 • Er moet effectiever gewerkt worden in het ambtenarenapparaat. Het zal versterkt moeten worden. De kosten moeten met 20 procent naar beneden. Er moet een strategie komen om ambtenaren beter te laten presteren. De duurtetoeslag zal gemaximaliseerd moeten worden tot 100 procent.
 • De openbare sector moet zorgen voor lagere kosten. Die kosten mogen niet meer dan 10 procent van het BNP zijn. Op deze manier kan meer geld besteed worden aan de bevolking.
 • Gezondheidszorg. Op dit moment is de focus gericht op de coronapandemie. Er moet een betrouwbare gezondheidszorg komen die betaalbaar is.
 • Onderwijs. Onze kinderen verdienen onderwijs dat voldoet aan kwaliteitseisen/ Een kind moet kunnen ontwikkelen. Er komt een inventarisatie en er gaat gekeken worden hoe de inefficiëntie vermeden kan worden.
 • De wetten voor de arbeidsmarkt moeten geactualiseerd worden. Het aantal Illegale werknemers moet afgeremd worden. Sociale zekerheid moet aangepakt worden. Het investeringsklimaat moet verbeterd worden . De kosten van ondernemen moeten verlaagd worden, bureaucratie moet verdwijnen. Er komt een bedrijf die alle eigendommen en terreinen gaat beheren.
 • Het proces om tot een betere begroting te komen gaat geëvalueerd worden. Economische hervormingen. Ons land heeft een sterke economie nodig die dynamisch is en weer kan opstaan. Er gaat gewerkt worden aan sociale steun.
 • Financieel beheer. Er moet beter beleid komen o met publieke fondsen om te gaan. Iedere gulden moet geinvesteerd worden in de bevolking. Als er geld is dan kan de infrastructuur verbeterd worden, kwaliteit van gezondheidszorg en betere service van het ambtenarenapparaat.
 • Daisy Tyrol-Carolus zegt dat het Landspakket uit 8 gebieden bestaat. Alles is onderverdeeld in kleine stukjes. Het is onmogelijk om alles in 1 keer te doen.
 • Samen met de bevolking wil de regering de doelen behalen. De crisis is met succes bezworen, aldus Rhuggenaath. Het doel is dat de hulpgelden rechtstreeks naar de burger gaatn.
 • Iedere drie maanden wordt de Uitvoeringsagenda geëvalueerd. Dit is de eerste Uitvoeringsagenda. Alles ligt op datum vast. De tijd is nu gekomen om tot uitvoering over te gaan. Er is intussen begonnen met herstel van scholen, de werkzaamheden zijn al begonnen.
 • Acties en procedures zijn vastgelegd in het Landspakket. Iedere actie is nodig om de doelen te behalen. De regeringen willen meer perspectief bieden middels het Landspakket. Het gaat hierbij om onder andere om financieel beleid, kosten van de publieke sector, hervorming van de economie en belastingstelsel, onderwijs, betaalbare gezondheidszorg.
 • Intussen zijn concrete afspraken met Nederland gemaakt op het gebied van financiën maar ook op technisch gebied. Op 1 februari is het Landspakket goedgekeurd tijdens een virtuele vergadering met staatssecretaris Raymond Knops.
 • Eugene Rhuggenaath zegt het fijn te vinden meer informatie te kunnen geven over het Landspakket. Op 2 november is een akkoord getekend met Nederland. Het Landspakket moet bijdragen aan betere leefomstandigheden op het eiland. Het gaat om duurzame ontwikkeling. Mensen moeten weerbaarder worden.
 • De pers is in de zaal en in afwachting.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

magnifiercross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram