woensdag 12 mei 2021 19:09
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw
Door: NU.cw
3 februari 2021

In een hoger beroepszaak heeft het Hof maandag in zijn vonnis de kredietverstrekkers gelijk gegeven voor instellen van een maximale rente die kan worden gebruikt voor verstrekkers van micro krediet. Die rente mag niet hoger zijn dan 27 %. Alleen bij kredieten met een looptijd korter dan drie maanden geldt een maximum van 45 procent.

Dit is een gevolg van een zaak die zes ‘microlenders’ op Curaçao in 2018 tegen de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten hadden aangespannen. Dit deden ze nadat de Centrale Bank in mei 2017 bekendmaakte dat met ingang van 5 mei 2017 ‘een maximaal jaarlijks percentage (JKP) zou worden opgenomen in de bepalingen inzake openbaarmaking van prijsinformatie over consumentenkrediet (APR-bepalingen)’.

De Bank heeft op basis daarvan besloten een maximum JKP van 27% op te leggen, dat van kracht zou worden vanaf 5 mei 2017, met een overgangsperiode van twee maanden.

Zes verstrekkers van microkrediet spanden hierop een zaak aan, namelijk: de besloten vennootschap Continual B.V., de naamloze vennootschap RHM Management and Investment Group N.V., de naamloze vennootschap Caribbean Cash Services N.V., de besloten vennootschap Bignet B.V., de besloten vennootschap Joyfields International B.V. en de besloten vennootschap Horizon Financing Curaçao B.V.,

In eerste aanleg werden in 2018 de beroepen van de Kredietverstrekkers door het gerecht gegrond verklaard en werden de bestreden besluiten vernietigd. Ook is bepaald dat de Centrale Bank nieuwe inhoudelijke beslissingen op de bezwaarschriften van eisers moest nemen.

Toen is een aantal van de credietverleners in hoger beroep gegaan: RHM Management and Investment Group N.V., de naamloze vennootschap Caribbean Cash Services N.V., de besloten vennootschap Joyfields International B.V.. De bedrijven zijn namelijk van mening dat de Centrale Bank niet bevoegd is om een maximale rente op te leggen.

Na alle aangevoerde argumenten in acht te hebben genomen heeft de rechter maandag bepaald dat de Centrale Bank ter bescherming van de bevolking wenst dat er een maximale rente wordt bepaald. Dat is nu door het Hof overgenomen. Het Hof vindt dat de Centrale Bank mocht besluiten om een maximum APR in te voeren.

Het percentage van 27% vindt het gerecht aanvaardbaar, behalve voor kredieten met een looptijd van niet meer dan drie maanden. Daarvoor heeft de rechter nu voor de periode van 1 juni 2021 tot 1 juni 2023 een maximum rentepercentage van 45% vastgesteld. Daarna kan ook voor kortlopende kredieten een definitief percentage worden vastgesteld.

Microkredieten zijn kredieten tot 5000 gulden en met een looptijd van maximaal twee jaar. Vaak zijn het wat grotere kredieten (rond 2000 gulden) om consumptiegoederen te kunnen kopen. Maar nog vaker zijn het kleinere kredieten (rond 150 gulden) om te kunnen voorzien in het dagelijks levensonderhoud.

De grotere kredieten hebben meestal een langere looptijd dan de kleinere. Totdat de Centrale Bank een maximum rentepercentage had vastgesteld, waren de percentages vrij. Dat had tot gevolg dat sommige microlenders hoge tot zeer hoge rentepercentages hanteerden. Daardoor kwamen regelmatig mensen in financiële problemen.

De Centrale Bank vindt dat ongewenst en het Hof is het daarmee eens. De reden dat nu voor kortlopende kredieten (tijdelijk) een hoger rentepercentage geldt, is dat deze in een maatschappelijke behoefte voorzien voor mensen die niet bij een reguliere bank kunnen lenen en deze kredieten wel voor hun “basic needs” nodig hebben.

De Centrale Bank heeft niet voldoende onderzocht of de microlenders bedrijfsmatig in staat zullen zijn met een percentage van 27% dergelijke kortlopende kredieten aan te bieden.

De nieuwe percentages gaan in op 1 juni 2021. Zo hebben de microlenders de gelegenheid om hun hun bedrijfsvoering en hun aanbod aan te passen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

magnifiercross
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram