donderdag 18 augustus 2022 03:33
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw
Door: NU.cw
|
28 januari 2021

Rijkswaterstaat (RWS) en Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) geven olieopslagbedrijf BOPEC geen toestemming voor de afvoer van olie. De installaties voldoen niet aan de vegunningsvoorschriften.

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft op 7 december 2020 het overpompen van de stookolie uit de oude tanks van BOPEC op Bonaire naar twee gerenoveerde tanks afgerond.

Deze twee tanks voldoen aan de normen en de brandblusinstallatie op deze tanks is hersteld, getest en goedgekeurd. Daarmee zijn de grootste milieurisico’s weggenomen, aldus Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) in een verklaring.

BOPEC heeft volgens RCN op 11 december 2020 een verzoek bij Rijkswaterstaat (RWS) ingediend om de olie met een tankschip af te laten voeren, zodat deze kan worden verkocht. Het verzoek is ingediend bij RWS omdat de steiger valt onder de RWS-vergunning Wet maritiem beheer BES.

Aangezien de olie via leidingen over land naar de steiger gepompt zou moeten worden, is voor het afvoeren van de olie ook het akkoord van ILT nodig.

BOPEC heeft op verzoek van RWS en ILT vervolgens op 11 januari 2021 aanvullende informatie ter beoordeling aangeleverd. Zowel RWS als ILT zijn tot de conclusie gekomen dat de installaties van BOPEC niet voldoen aan de vergunningvoorschriften en dat het verzoek daarom niet kan worden ingewilligd.

De risico’s die optreden bij het afvoeren van de olie bij de huidige slechte staat van onderhoud zijn eenvoudig te groot. RWS heeft daarom op 19 januari 2021 in overleg met ILT het verzoek van BOPEC afgewezen.

Vervolgens heeft BOPEC nog dezelfde dag een bezwaar ingediend tegen de afwijzing van het verzoek. RWS zal zo spoedig mogelijk bekend maken of dit bezwaar van BOPEC leidt tot een wijziging van het besluit.

Beeld: Rijksdienst Caribisch Nederland

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

magnifiercross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram