zondag 25 februari 2024
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw

De Raad van Ministers heeft onlangs een noodplan goed gekeurd dat ervoor moet gaan zorgen dat de toestand van de Curaçaose wegen niet nog verder achteruit gaat. Het is de bedoeling dat er deze week nog begonnen wordt met een versneld herstel van de wegen, waarbij onder meer gaten gevuld zullen worden.

Ook zullen tijdelijke bedekkingen worden geplaatst op plekken waar meer werk nodig is dan alleen het vullen van gaten. Ook een aantal onverharde wegen zullen aandacht krijgen, zo stelt de overheid.

Volgens de regering hebben geldgebrek en de vele regenbuien van de afgelopen tijd het onderhoud van de Curaçaose wegen bemoeilijkt. Om de straten te kunnen onderhouden, moet de dienst OW elk jaar over voldoende fondsen beschikken. Maar de Covid-19 pandemie heeft ervoor gezorgd dat een groot deel van het budget van de overheid is besteed aan onder meer het in leven houden van de samenleving. Ook is er alles aan gedaan om ervoor zorgen dat mensen hun baan konden behouden.

Hiervoor moest dus ook het geld, dat in eerste instantie bestemd was voor onderhoud van de wegen, aangesproken worden. Dat stelt de regering. OW had dus in 2020 weinig te besteden en heeft waar mogelijk enkele wegreparaties gedaan.

Curaçao bevindt zich nog steeds in een vervelende situatie als gevolg van Covid-19, dus het beschikbare geld is nog steeds heel beperkt. Maar de regering is het er over eens dat er iets gedaan moet worden. Daarom is er in oktober vorig jaar al opdracht gegeven aan OW om een begin te maken met de wegreparaties. “Maar gezien de zeer slechte staat van veel wegen op Curaçao, is ook in 2021 een intensieve voortzetting van de werkzaamheden noodzakelijk”, aldus de regering.

De overheid zegt verder dat het geuitte ongenoegen en de ergernissen vanuit de samenleving over de toestand van de Curaçaose wegen er toe hebben geleid dat sommige mensen en groepen het heft in eigen handen hebben genomen en zijn begonnen met het vullen van de kuilen.

Zo heeft de bekende gym-eigenaar Bob Esprit mensen op eigen kosten ingehuurd en ook asfalt aangeschaft om een aantal gaten op de Sta. Rosa weg te vullen. Ook de politieke partij KUMUN van Luigi Faneyte heeft op eigen kosten reparaties in de wijk Dominguito gedaan.

Volgens de overheid komen deze eigen initiatieven nobel over, maar in feite zijn deze acties ilegaal. “Wegreparaties mogen alleen plaatsvinden met toestemming en vergunning van het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning”, aldus de overheid.

De overheid vraagt nog even geduld vanuit de samenleving en belooft dat er over een paar weken zichtbare verbetering zal zijn, omdat aannemersbedrijven die een contract hebben met de overheid het werk de komende tijd gaan doen.