vrijdag 23 februari 2024
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw

Het Surinaamse ministerie van Justitie en Politie (Juspol) gaat hard optreden tegen ‘ordeverstoorders’ die zonder toestemming of vergunning protestacties voeren in het Zuidamerikaanse land. Voor het voeren van een protestactie is toestemming of een vergunning van de daartoe bevoegde instantie nodig.

Personen of organisaties die van plan zijn de wettelijke bepalingen te overtreden, worden er op geattendeerd dit niet te doen. Er zal zonder aanzien des persoons hard worden opgetreden, zo meldt het ministerie in een persbericht.

Juspol is met deze maatregelen gekomen nadat afgelopen zaterdag een groep van meer dan honderd demonstranten naar De Nationale Assemblee is gegaan om haar ongenoegen kenbaar te maken over het beleid van de regering-Santokhi met betrekking tot Covid-19.

De actie werd georganiseerd door activist Sibrano Piqué. Er was geen vergunning verleend voor deze protestactie. Piqué bevestigde dit tegenover de pers. Hij zei begrepen te hebben dat er geen vergunning zou worden verleend vanwege COVID-19, maar hij besloot toch om met inachtneming van de geldige protocollen actie te voeren.

Burgers van Suriname worden erop gewezen dat zij de aangekondigde maatregelen door de Surinaamse regering serieus in acht moeten nemen. Samenscholing van grote groepen mensen zullen niet getolereerd worden.

“Personen of organisaties dienen conform de wettelijke bepalingen hun activiteiten te ontplooien. Geen enkele vorm van illegaliteit zal worden toegestaan. De politie en andere veiligheidsdiensten zullen waar nodig worden ingezet om de rust en orde te handhaven”, aldus Juspol.

Bron: Suriname Herald

Beeld: frankyremtlaaaat!