zaterdag 27 februari 2021 03:19
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw
Door: NU.cw
8 januari 2021

Minister Ingrid van Engelshoven (D66) van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap maakte donderdag tijdens het Ministeriële Vierlandenoverleg Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bekend dat er ruim 7 miljoen euro is toegekend aan twee projecten binnen het NWO programma Caribisch Onderzoek.

De nadruk binnen deze financieringsronde ligt op structuurversterking van het kennissysteem en inbedding van wetenschappelijk onderzoek in het Caribische gedeelte van het Koninkrijk der Nederlanden.

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) is één van de belangrijkste wetenschapsfinanciers in Nederland en zorgt voor kwaliteit en vernieuwing in de wetenschap. NWO investeert jaarlijks bijna 1 miljard euro in nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek, onderzoek met betrekking tot maatschappelijke uitdagingen en onderzoeksinfrastructuur.

Op basis van adviezen van deskundige wetenschappers en experts uit binnen- en buitenland selecteert en financiert NWO onderzoeksvoorstellen. NWO stimuleert nationale en internationale samenwerking, investeert in grote onderzoeksfaciliteiten, bevordert kennisbenutting en beheert 9 onderzoeksinstituten. NWO financiert iets meer dan 7.000 onderzoeksprojecten aan universiteiten en kennisinstellingen.

NWO wil dit doel bereiken door middel van deze twee grote multidisciplinaire onderzoeksprogramma's die in de regio zelf worden uitgevoerd en verankerd. De onderzoeksprogramma's richten zich op vraagstellingen die van groot maatschappelijk en wetenschappelijk belang zijn voor de Caribische regio en bevorderen overdracht van kennis via onderwijs en outreach. Niet eerder financierde NWO programma's van deze omvang in het Caribisch deel van het Koninkrijk.

Toegekende projecten

SEALINK

Het SEALINK-programma zal processen op land en in zee bestuderen die de verspreiding bepalen van stoffen die het functioneren van Caribische koraalrif-ecosystemen beïnvloeden (e.g., nutriënten, rioolwater pathogene bacteriën). Het is de eerste keer dat processen op land en de verspreiding van stoffen in zee zullen worden onderzocht en worden gerelateerd aan het functioneren van koraalrifsystemen via 3D opnames.

Verkregen inzichten worden middels computermodellen gebruikt voor het ontwikkelen van nieuwe landinrichtingsvormen, lokale besluitvorming, en educatieprogramma's. In samenwerking met lokale partijen zal worden bepaald hoe wetenschappelijke informatie beter kan worden gebruikt voor educatie doeleinden en duurzamer beheer van koraalrifsystemen in het algemeen.

Programme Chair: Prof.dr. Mark Vermeij (Universiteit van Amsterdam, CARMABI Curaçao)

Eilande(rs)n aan het Roer

Sinds de eerste bewoning van de eilanden hebben orkanen en verwoesting aan kustgebieden grote ecologische en sociale gevolgen voor het (Nederlandse) Caribisch gebied. Deze tasten de leefomstandigheden (onderdak, voedsel en water) en het erfgoed van de eilandbewoners aan.

In Eilande(rs)n aan het Roer werken onderzoekers en maatschappelijke partners samen om technische, traditionele en hedendaagse kennispraktijken bijeen te brengen. Het doel is om nieuwe duurzame en inclusieve strategieën te ontwikkelen ten aanzien van de huidige klimatologische uitdagingen. Daarnaast wordt een trans-Atlantisch platform en regionaal expertisecentrum ontwikkeld om het onderzoek en onderwijs over klimaatproblematiek te bevorderen.

Programme Chair: Dr. Francio Guadeloupe (Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde KITLV; Universiteit van Amsterdam)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

magnifiercross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram