woensdag 17 april 2024
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw

Het Hof van Beroep van Barlavento in Kaapverdië heeft maandag tijdens een hoorzitting de stopzetting van de uitlevering van de Colombiaanse zakenman Alex Saab afgewezen en hiermee het verzoek van de Verenigde Staten om Saab uit te leveren opnieuw goedgekeurd.

Het verzoek tot uitlevering was eerder al in juli 2020 ingewilligd toen het tribunaal van Barlevento oordeelde dat Saab kon worden uitgeleverd. Maar het juridisch team van Saab, waarin onder meer de voormalige Spaanse rechter Baltasar Garzón en de voormalige minister van Justitie van de Nederlandse Antillen Rutsel Martha zitting in hebben, wist daar een stokje voor te steken door in hoger beroep te gaan. Die zitting in hoger beroep was afgelopen maandag.

Volgens de Kaapverdische rechtbank heeft Saab, die namens de Venezolaanse president Nicolas Maduro in het buitenland de belangen van Maduro behartigt en verdacht wordt van onder meer het witwassen van grote sommen geld in Amerika en omkoping van Venezolaanse ambtenaren, ten tijde van zijn arrestatie zichzelf niet geïdentificeerd als speciale afgezant.

Saab had namelijk twee paspoorten bij zich die alle twee geen diplomatieke paspoorten waren. Zijn verdedigingsteam heeft zich vanaf dag één beroepen op Saabs status van speciale afgezant die op een speciale missie was. Dat gold voor het team als argument voor de vermeende illegaliteit van zijn arrestatie op 12 juni vorig jaar en alle daaropvolgende rechterlijke uitspraken tegen hem.

De rechtbank heeft echter alle argumenten verworpen, waaronder de schending van de mensenrechten die door het verdedigingsteam van Saab zijn aangevoerd.

Begin december vorig jaar heeft het Hof van Justitie van de Economische Gemeenschap van West-Afrikaanse Staten (ECOWAS) Kaapverdië bevel gegeven om het voorarrest van Álex Saab op te heffen en hem onder huisarrest te plaatsen. Dat deed ECOWAS nadat het verdedigingsteam van Saab een aanklacht had ingediend bij deze rechterlijke instantie, die bevoegd is om onder meer conflicten op te lossen in West-Afrika, in het bijzonder met betrekking tot de schending van mensenrechten. ECOWAS kwam toen tot het oordeel van huisarrest, omdat de Kaapverdische justitie “buiten zijn jurisdictie handelde” toen zij Saab op 12 juni van dit jaar arresteerden.

De rechtbank in Kaapverdië heeft op haar beurt echter op dinsdag 15 december formeel aangegeven geen gehoor te zullen geven aan deze uitspraak. De rechtbank die in Barlavento is gevestigd, stelt dat de rechtbank van ECOWAS niet bevoegd is om de staat Kaapverdië te dwingen zijn beslissingen na te leven.

ECOWAS is sinds de goedkeuring van het protocol van 2005 bevoegd om kennis te nemen van individuele klachten over mogelijke mensenrechtenschendingen en uitspraak hierover te doen. Maar het Barlavento-gerechtshof stelt dat Kaapverdië het Protocol van 2005 nooit heeft ondertekend, laat staan geratificeerd. Daarom “behoort de jurisdictie om te beslissen over de vrijgave of vervanging van voorzorgsmaatregelen toe aan de nationale rechtbanken”, aldus de rechtbank van Barlavento.

Bron: Orinoco Tribune