zaterdag 2 maart 2024
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw

Volgens parlementariër Jeser El Ayoubi (PAR) is het te betreuren dat een ‘voice bericht’ dat voor interne communicatie bij de politie bedoeld was, publiek is geworden. “Maar we moeten naar het bredere plaatje kijken”, aldus El Ayoubi.

El Ayoubi reageert hiermee op een voice note die op social media circuleert waarin politiefunctionaris Imro Zwerver te horen is die zijn zorgen uit over wat er allemaal mis is bij de politiekorps. Volgens hem hebben deze problemen dringend aandacht nodig. Zwerver praat voornamelijk over het gebrek aan leiderschap en begeleiding binnen het korps, vooral in deze tijden waarin de politie extra aandacht moet besteden aan naleving van de corona-maatregelen.

Volgens Zwerver gaan de agenten de straat op, maar weten ze vaak niet helemaal wat van hen verwacht wordt, omdat ze niet correct aangestuurd worden door de meldkamer. Ook de leidinggevende functionarissen lijken niet te weten hoe het allemaal zit, stelt Zwerwer in het bericht.

Als voorbeeld noemt Zwerver dat veel politieagenten zich er niet van bewust zijn dat er twee verschillende formulieren voor een procesverbaal zijn. Daar komt nog bij dat er ook een tekort aan deze formulieren is. Agenten moeten vaak op zoek gaan bij verschillende politiebureaus en een beroep doen op collega’s om aan de formulieren te komen zodat ze hun werk kunnen uitvoeren.

Tot slot zegt Zwerver in de voice dat agenten veel te vaak niet de juiste maatregelen nemen als ze een overtreding van de corona maatregelen constateren. Zo wordt volgens Zwerver veel te vaak bij winkels die ver na de toegestane openingstijd open zijn, een waarschuwing gegeven terwijl deze gesloten moeten worden en een boete behoren te krijgen.

De boodschap die Zwerver had ingesproken, was voor intern gebruik bij het politiekorps bedoeld, maar op één of andere manier is deze op social media terecht gekomen.

Volgens El Ayoubi moet er niet te veel gesproken worden over het feit dat de boodschap is gelekt, maar over wat er gezegd wordt in de boodschap. “In de voice is uitgebreid te horen hoe er bij het korps gebrek is aan een aantal fundamentele elementen. Daar moet dringend aandacht aan worden besteed”, aldus de parlementariër.

El Ayoubi zegt verder dat er snel oplossingen moeten komen voor de genoemde problemen. “Anders zal het niveau van de dienstverlening van het politiekorps nooit op een hoger niveau komen. Dat heeft als gevolg dat de politie niet in staat zal zijn om te zorgen voor een goede dienstverlening aan de samenleving en aan bescherming van de bevolking.”

Het functioneren van het korps heeft in ieder geval de aandacht van de Raad voor de Rechtshandhaving. Onlangs heeft de Raad een rapport gepubliceerd waarin is aangegeven dat de politie al in 2015 te kampen had met een gebrek aan materiële middelen, waardoor het niet in staat is om onder meer een groter aantal overvallen te kunnen oplossen.

Daarnaast constateerde de Raad een tekort aan personeel en opsluitingscapaciteit. De Raad heeft in 2015 verschillende aanbevelingen gedaan. Uit recent onderzoek, dat is gedaan door de Raad om na te gaan in hoeverre de aanbevelingen uit het inspectierapport van 2015 zijn opgevolgd, is gebleken dat de beschikbaarheid van voldoende materiële middelen nog steeds een knelpunt binnen het Korps Politie Curaçao vormt.