woensdag 3 maart 2021 23:21
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw
Door: NU.cw
31 december 2020

Uit een onderzoek dat de Raad voor de Rechtshandhaving heeft uitgevoerd, is gebleken dat tussen 2016 en 2018 maar 10,9 procent van de gepleegde overvallen is opgelost op Curaçao. In 2016, 2017 en 2018 zijn er respectievelijk 666, 561 en 425 atrako's gepleegd, waarvan in de opeenvolgende jaren maar 12 procent, 11,59 procent en 9 procent is opgelost. Een aanzienlijke daling dus in het aantal gepleegde berovingen, maar tevens een lichte daling in het aantal opgeloste zaken.

Er is geen duidelijke verklaring voor de daling van de gepleegde overvallen, noch het lage percentage van de opgeloste zaken. Respondenten vermoeden dat de veelplegers opgesloten zijn en dat daarom het aantal overvallen gedaald is.

De Raad voor de Rechtshandhaving heeft in 2015 al een onderzoek verricht naar de aanpak van de bestrijding van overvallen waarbij de aspecten organisatie, het opsporingsproces en het beleid werden belicht. De Raad constateerde toen dat het Atrakoteam voornamelijk te kampen had met gebrek aan materiële middelen.

Daarnaast constateerde de Raad een tekort aan personeel en cellen. Ook moesten de interne en externe ondersteuning beter worden georganiseerd, omdat het Team Digitaal en het Team Infodesk niet in alle gevallen kon worden ingezet. De Raad deed aanbevelingen om deze tekortkomingen op te lossen.

Uit het recente onderzoek om na te gaan in hoeverre de aanbevelingen uit het inspectierapport van 2015 zijn opgevolgd, is gebleken dat de beschikbaarheid van voldoende materiële middelen nog steeds een knelpunt binnen het Korps Politie Curaçao vormt.

Ook is er nog steeds gebrek aan voldoende opsluitingscapaciteit bij de politie. Het plan om het cellencomplex te Rio-Canario te verbouwen, is niet uitgevoerd. Er is ook nog steeds een structureel gebrek aan voldoende onderhouden dienstvoertuigen.

Wel zijn de afluistermogelijkheden verbeterd, maar het Team Digitaal beschikt niet over een middel om extra beveiligde systemen uit te lezen. Ook blijkt dat het Integrated Ballistic Identification System (IBIS) van het KPC, dat essentieel is om ballistische onderzoeken te verrichten, wegens de beperkte financiële mogelijkheden nog steeds niet operationeel is.

Er is ook sprake van overbezetting bij de personele capaciteit. Het aantal medewerkers bij de unit Lokaal Ernstige Criminaliteit is namelijk wegens de werkdruk hoger dan het inrichtingsplan van het KPC voorschrijft. Meer dan twintig werknemers zijn binnen het Atrakoteam geplaatst. Met dit aantal medewerkers kan het Atrakoteam de werkdruk aan.

De Raad adviseert dat er alsnog wordt geïnvesteerd in technologische middelen, bijvoorbeeld het IBIS, camera's, middelen om telefoons beter te kunnen traceren en extra beveiligde systemen te kunnen uitlezen. Dit met als doel de pakkans van daders te verhogen.

Ook moeten meer forensische onderzoeken (DNA-onderzoeken) kunnen worden verricht. Verder zullen de ondersteuningsteams moeten worden benaderd voordat een beroep wordt gedaan op externe ondersteuning.

Het volledige inspectierapport is digitaal beschikbaar op www.raadrechtshandhaving.com

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

magnifiercross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram