zondag 25 februari 2024
Kijk | Ontdek | Luister | mee op nu.cw

Ondernemers kunnen vanaf maandag 4 januari 2021 een aanvraag indienen om een tegemoetkoming te ontvangen in de vaste lasten (TVL) van hun bedrijf. Dat heeft minister van Economische Ontwikkeling Steven Martina dinsdag aangekondigd tijdens de persconferentie over de ontwikkelingen rond Covid-19 op Curaçao.

Met de invoering van deze regeling hoopt de regering bedrijven meer ademruimte te geven. Dit is hard nodig door de wereldwijde pandemie en de impact van de Covid-19 maatregelen op het bedrijfsleven.

De TVL is een extra steun voor het Curaçaose bedrijfsleven naast de NOW-regeling die de werkgever in staat stelt om werknemers in dienst te houden, de kredietfaciliteit voor MKB-bedrijven en de ondersteuning aan ZZP-ers. Bedrijven met werknemers, die hun gemiddelde omzet van juli tot en met september 2020 met meer dan 25% hebben zien afnemen, kunnen in aanmerking komen voor deze regeling.

Ondernemingen op Curaçao die voor 28 februari 2020 geregistreerd staan bij de SVB en werknemers in dienst hebben, komen naast de NOW-regeling voor de nieuwe regeling in aanmerking. Bedrijven  kunnen in aanmerking komen voor een eenmalige uitkering. Deze uitkering is gebaseerd op:

de omzet in het derde kwartaal van 2020, ten opzichte van dezelfde periode in 2019;

het aandeel van 32% van de vaste kosten in de omzet zoals berekend door het CBS;

en het aandeel van minimaal 30% dat de overheid van de vaste kosten subsidieert.

De uitkering is minimaal NAf. 750, – en kan oplopen tot maximaal NAf. 150.000 per aanvrager per kwartaal.

Tot vaste lasten behoren de kosten die doorlopen, ook als er geen omzet gemaakt wordt door een bedrijf. Doorgaans zijn dat huur, pacht, interest- en aflossings-betalingen, verzekeringen, leasebetalingen en abonnementen.

Een tegemoetkoming in de vaste lasten leidt volgens minister Martina er ook toe dat de ondernemer gemakkelijker zijn crediteuren kan betalen. Hiermee wordt voorkomen dat er een domino-effect ontstaat als gevolg van het feit dat ondernemers hun rekeningen niet meer kunnen betalen en daardoor andere ondernemers, verzekeringsmaatschappijen en lokale banken in liquiditeitsproblemen komen.

Voor de bedrijven op Curaçao is een bedrag van NAf. 23,8 miljoen beschikbaar voor de tegemoetkoming vaste lasten.

Bedrijven die eerder NOW hebben aangevraagd en/of ontvangen, worden vanzelf via mail uitgenodigd. Alle overige bedrijven kunnen gebruik maken van de website via www.fondodisosten.org. Mochten er vragen zijn, dan kan men de website raadplegen of een mail sturen naar de TVL helpdesk via: tvl@fondodisosten.org.

Alle aanvragen worden gecontroleerd door het ministerie van Economische Ontwikkeling en uitbetaling gebeurt door de SVB. Indien nodig zal een extra, lichte controle door de Belastingdienst en/of de Ontvanger plaatsvinden.

Bedrijven die in aanmerking komen voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten en geen compliance problemen hebben, kunnen binnen een week na de sluitingsdatum van het portaal (11 januari 2021 om 16.00 uur) het geld op hun rekening tegemoet zien.